การทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายที่งานบ้าน – ค้ำประกัน

หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้สำหรับการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณที่บ้านงานยังเกิดขึ้นจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เจ้าของธุรกิจทั้งหมดกลัวที่จะตายให้การรับประกัน แน่ใจหรือว่าต้องการให้ลูกค้าของคุณรู้ว่าพวกเขาสามารถเชื่อถือได้คุณ แต่คุณไม่ต้องการที่จะเรียกใช้ตัวเองลงไปในดินการทำเช่นนั้น

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่งานบ้านคุณทำงานคุณอาจจะสามารถรับไปกับการรับประกันแบบมีเงื่อนไข ตอนนี้ในขณะที่เงื่อนไขการรับประกันทำงานที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายที่งานบ้านที่ให้บริการดังกล่าวในชั้นเรียนหรือการให้คำปรึกษาพวกเขายังสามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีระยะเวลาที่ จำกัด สำหรับคุณที่จะเรียกร้องการรับประกัน

ระยะเวลา: คุ้นเคยทุกประเภทของการรับประกันนี้ตั้งแต่ธุรกิจส่วนใหญ่ใช้มัน ถ้าคุณกำลังไม่พอใจคุณสามารถกลับรายการที่มีช่วงระยะเวลาหนึ่งสำหรับการคืนเงินหรือการแลกเปลี่ยนตัวอย่าง: การกลับมาสำหรับการคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 10 วันของการซื้อ นี่คือการรับประกันที่ดีที่จะนำเสนอถ้าขาย e ผลิตภัณฑ์ของคุณเช่น eBook หรือดีวีดี

ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเฉพาะการรับประกันนี้รวมถึงความเชื่อมั่นว่ารายการนั้นจะทำงานมากกว่าความพึงพอใจของการเรียกร้องการรับประกัน ในกรณีที่รายการไม่ทำงานผู้ค้ำประกันจะเข้ามาแทนที่หรือซ่อมแซมรายการ การรับประกันนี้จะทำงานหากคุณขายฮาร์ดแวร์หรือซอฟแวร์เป็นงานถูกต้องตามกฎหมายของคุณที่บ้านงาน

จำกัดความรับผิด: ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ชอบชนิดของการรับประกันนี้ แต่ควรจะนำมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ลูกค้าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายรอง ในกรณีนี้การรับประกันจะอยู่ในรูปของวงเงินความรับผิด ถ้าคุณใช้งานถูกต้องตามกฎหมายที่งานบ้านที่คุณอยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์แล้วรับประกันจำกัดความรับผิดจะเป็นประโยชน์มาก

สภาพการใช้งาน: สำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างที่คุณอาจต้องการที่จะเขียนหนังสือค้ำประกันที่ระบุว่าเมื่อนำมาใช้ตามคำแนะนำหรือให้มันไม่ได้จะลดลงหรือถูกทำร้าย นี้มักจะใช้สำหรับรายการที่เปราะบาง แต่บางคนที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายการทำงานที่งานบ้านที่พวกเขามีการเรียนบางครั้งใช้นี้เป็นอย่างดี

ตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับการค้ำประกันเงื่อนไขทั้งหมดที่คุณติดป้ายข้อ จำกัด ได้อย่างแม่นยำ ออนไลน์รับประกันจะต้องอยู่ในสถานที่ที่ลูกค้าสามารถอ่านได้ มันไม่สามารถซ่อนหรืออยู่ในตัวอักษรที่เล็กมาก นอกจากนี้ยังมีการรับประกันของคุณจะต้องมีการอ่านดังนั้นคนส่วนใหญ่จะวางค้ำประกันโดยตรงภายใต้หน้าการขายหรือบนหน้าแยกที่ลูกค้าจะได้เห็นในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อ

เงื่อนไขการรับประกันเป็นวิธีที่ดีในการสร้างตัวเองเป็นงานที่ถูกต้องตามกฎหมายที่งานบ้านโดยไม่ทำให้ธุรกิจของท่านลงไปในดิน