การปฏิวัติ e-learning

การศึกษาได้รับประโยชน์เสมอจากการพัฒนาในเทคโนโลยี แต่การใช้งานของการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-learning ในวิทยาลัยได้เปิดการใช้งานการปฏิวัติจะเกิดขึ้นในวิธีการที่นักเรียนสามารถเรียนรู้โดยเฉพาะนักเรียนที่ได้จากหลายสาเหตุที่ต้องทำมาก หลักสูตรการทำงานจากที่บ้าน ผลกระทบของ e-learning ได้รับประโยชน์อย่างมากให้กับนักเรียนทั้งสองและวิทยาลัย

อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเว็บได้ให้นักเรียนและวิทยาลัยโอกาสที่จะได้องศาออนไลน์เช่นองศาธุรกิจออนไลน์และหลักสูตรการตลาดออนไลน์ในสภาพแวดล้อมของการเรียนทางไกลในขณะที่มองตามหลังทั้งครอบครัวหรือในขณะที่ทำงานเต็มเวลาในการจ้างงานหรือส่วนหนึ่งของเวลา เทคโนโลยีเว็บที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเรียนออนไลน์การเข้าถึงวัสดุการวิจัยและการสื่อสารระหว่างนักเรียนและครูผู้สอนง่ายต่อการทำ

E-learning มักจะเกิดขึ้นในสิ่งที่อธิบายมักจะเป็น ‘การศึกษาสภาพแวดล้อมเสมือนจริง. การศึกษาสภาพแวดล้อมเสมือนไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแทนที่วิทยาลัยแบบดั้งเดิม แต่เป็นทางเลือกที่มีผลกระทบที่ดีในทางที่นักเรียนสามารถศึกษาผ่านทางไกล หลักสูตรการเรียนรู้

Affordability ยังเป็นปัจจัยสำคัญในความนิยมของ e-learning ที่มีค่าใช้จ่ายน้อยลงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยแบบเดิมที่ใช้การเรียนรู้เช่นการเดินทางหลักสูตรการเรียนทางไกลเช่นระดับการจัดการออนไลน์ที่จะทำดังนั้นจึงสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวาง

แม้ว่ามันจะเป็นไปได้ที่จะเรียนจบปริญญาออนไลน์ที่หลายวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่ง e-learning หลักสูตรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยตามที่มันเป็นจริงและเรียกร้อง ด้านนี้ของ e-learning – กรณีที่วิทยาลัยจัดหลักสูตรตามความต้องการของนักเรียน – มักจะทำให้ประสบการณ์การเรียนรู้ส่วนบุคคลสำหรับนักเรียน

E-learning ยังประโยชน์นายจ้างให้พนักงานเพื่อการศึกษาโดยไม่ต้องสละเวลาออกไปทำงานหรือใช้เวลาน้อยกว่าการออกไปทำงานเมื่อเทียบกับวิทยาลัยการชุมนุมจึงประหยัดเวลาในการทำงานที่มีคุณค่าและค่าใช้จ่ายของ บริษัท การเรียนการสอนช่วยให้เรียนรู้ที่จะมีความยืดหยุ่นตามรอบความต้องการของนักเรียนและวิทยาลัยเสนอองศาออนไลน์และการเรียนทางไกลเข้าใจความต้องการของนักศึกษาที่มีภาระผูกพันที่เป็นมืออาชีพและครอบครัว

ความคืบหน้ามากได้รับการทำในการพัฒนา e-learning เครื่องมือการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนและครูได้รับประโยชน์มากที่สุดในการศึกษาระดับปริญญาออนไลน์ของพวกเขา

E-learning มักจะเกี่ยวข้องกับการรวมกันของเทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่มักจะเรียกว่า ‘ห้องเรียนเสมือนจริง. ด้วยช่วงของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีอยู่ให้กับนักเรียนเช่นโทรศัพท์มือถือ WiFi และเนื้อหาการเรียนและการสื่อสารระหว่างนักเรียน และแสดงให้เห็นว่าครูผู้สอน e-learning เป็นทั้งการทำงานและหลากหลายและสามารถปรับให้เข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียน

ของหลักสูตรเทคโนโลยี e-learning ไม่สามารถแทนที่แรงจูงใจในตัวเองและมีระเบียบวินัยที่จำเป็นโดยนักเรียนจะประสบความสำเร็จในออนไลน์หรือการเรียนทางไกลองศาของพวกเขา แต่อย่างแน่นอนสามารถส่งเสริมให้นักเรียนที่อาจเป็นอย่างอื่นไม่ได้สามารถเพื่อการศึกษาสำหรับปริญญาออนไลน์ของพวกเขาที่มันไม่ได้สำหรับ ความสะดวกสบายของ e-Learning ความแตกต่างในวิธีการที่วิทยาลัยวิธีการตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของนักเรียนเพราะ e-learning ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนในทางสร้างสรรค์ช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยระยะทางหรือหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นของพวกเขาเพื่อประโยชน์ของนักเรียน