การพัฒนาตนเองและอาชีพการเรียนรู้การจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อพนักงานมองหาโอกาสพัฒนาตนเองตัวเลือกมากที่สุดในความคิดริเริ่มดังกล่าวเป็นผู้กำกับมักจะมีต่อทักษะเฉพาะการขาดซึ่งได้มาจากสถานการณ์ส่วนตัวหรืออาชีพที่เฉพาะเจาะจง แต่มีแง่มุมอื่น ๆ ที่สามารถพัฒนาเป็น ได้รับการพิจารณาโดยทั่วไปและไม่เกี่ยวข้องกับสาขาเฉพาะด้านดังกล่าวจะถูกละเว้นโดยปกติพนักงานส่วนใหญ่ ตัวอย่างที่โดดเด่นของทักษะดังกล่าวสามารถมองเห็นได้ผ่านการจัดการเวลาเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ในการนี​​้ปัจจุบันบทความให้ภาพรวมของการริเริ่มการพัฒนาตนเองดังกล่าวสรุปความสำคัญสำหรับอาชีพของคน

การจัดการเวลา

ในตอนเช้าก่อนที่จะมุ่งหน้าไปทำงานคนมีแผนจำนวนมากและโดยเวลาที่พวกเขากลับบ้านพวกเขาตระหนักว่าพวกเขาไม่สามารถประสบความสำเร็จได้จากการวางแผน หลังสามารถมองเห็นเป็นปรากฏการณ์ที่พบบ่อยในชีวิตของแต่ละบุคคลที่วุ่นวาย วันนี้ทักษะการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพได้รับการสอนในสถาบันต่าง ๆ ขจัดความเป็นไปได้ของสถ​​านการณ์ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น พื้นฐานของการบริหารเวลาสามารถเห็นได้ในการตั้งค่าลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันสำหรับงานที่แตกต่างกันในแง่มุมที่แม้จะมีความเรียบง่ายของมันคือการปฏิเสธโดยคนส่วนใหญ่และทำให้อาจจำเป็นต้องใช้การฝึกอบรม การฝึกอบรมดังกล่าวสามารถถูกมองว่าเป็นหนึ่งในด้านที่สามารถมุ่งเน้นไปที่ในระหว่างการพัฒนาตนเอง

อาชีพ

ความสำคัญของการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประกอบอาชีพของคนไม่สามารถเกินไป มันไม่ได้เป็นเพียงเกี่ยวกับการเป็นทางร่างกายสามารถที่จะทำงานที่สำคัญตามแผน นอกจากนี้ยังเป็นเกี่ยวกับการผ่อนคลายทางจิตใจจากความเครียดและความเหนื่อยล้าอย่างต่อเนื่องพยายามที่จะจับขึ้นกับตารางเวลา มีทักษะในการกำหนดลำดับความสำคัญสำหรับการทำงานของคุณจะสะท้อนให้เห็นในงานที่ดำเนินการในสถานที่ทำงาน มีความสามารถในการทำมากขึ้นและทันเวลาเป็นแง่มุมที่จะได้รับการชื่นชมจากนายจ้างของคุณ บนมืออื่น ๆ ที่มีความสามารถในการได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดการเวลาของคุณแสดงให้เห็นว่าบางครั้งจะได้อิสระขึ้นสำหรับสิ่งอื่น ๆ ที่พนักงานสามารถทำได้