การสอนคือสิ่งที่

รูปแบบการฝึกอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าคำถามคือคำตอบ โค้ชจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับคนที่หาคำตอบตัวเองและพัฒนาทักษะของตัวเองในการแก้ปัญหา

ฝึกใช้กระบวนการของการสอบสวนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานของตัวเองหรือแรงใจที่จะไปถึงระดับของตัวเองในการรับรู้ แตะเป็นจุดแข็งที่ไม่ได้ใช้ก่อนหน้านี้ของบุคคลและความสามารถก้าวหน้าเจริญเติบโตส่วนบุคคลและการเรียนรู้ซึ่งความท้าทายของคนที่จะค้นพบส่วนที่ดีที่สุดของพวกเขา ฝึกสร้างความรับผิดชอบโดยการให้ฟอรั่มที่ปลอดภัยสำหรับคนที่จะมุ่งมั่นเพื่อเป็นเกียรติแก่พวกเขาได้ทำ ภาระผูกพันเหล่านี้ความก้าวหน้าของการเจริญเติบโตส่วนบุคคลและองค์กร

การฝึกคือการทำงานร่วมกันเช่นเดียวกับการโต้ตอบและเป็นเหมือนการเต้นรำมากกว่ากระบวนการไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าหรือกำหนด ที่ใช้ร่วมกันประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจและการแก้ปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมผู้ย้ายไปข้างหน้าซึ่งยังช่วยให้โค้ชที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้น

การฝึกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีลูกค้าเติบโตได้ด้วยตัวเอง, การฝึกจะช่วยให้คนกลายเป็นคนช่างสังเกตมากขึ้นเพื่อให้พวกเขาดีขึ้นสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของพวกเขา

ฝึกไม่ได้เกี่ยวกับการให้ข้อมูลก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตอบสนองต่อความต้องการของคนอื่น ๆ คนก็จะต่อต้านถ้าข้อมูลจะถูกบังคับให้พวกเขา

การฝึกประกอบด้วยการสร้างแรงจูงใจคนที่จะไปถึงระดับสูงสุดของพวกเขาโดยนำเสนอพวกเขามีโอกาสและความเป็นไปไม่ได้ผูกพัน ฝึกเป็นศิลปะของการสร้างโอกาสใหม่ที่ไม่ได้มีอยู่ก่อน

โค้ชคืออะไร?

โค้ชเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาคนและพัฒนาส่วนบุคคลของเขาหรือเธอต้องมีความรู้เกี่ยวกับการไม่มีผู้เชี่ยวชาญบางหัวข้อความสามารถหรืออุตสาหกรรม บทบาทของโค้ชคือการให้โครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนเพื่อให้ผู้คนสามารถเริ่มต้นด้วยตัวเองสร้างผลลัพธ์ที่พวกเขาต้องการได้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้และการเจริญเติบโตจะประสบความสำเร็จโดยทั้งสองฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการฝึก ในการฝึกความสัมพันธ์เป็นเป้าหมายที่มุ่งเน้นและไม่เพียง แต่ในสิ่งที่คนต้องการที่จะทำที่จะกลายเป็นที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น แต่ยังผู้คนที่อยู่และวิธีการที่เขาคิดว่า

โค้ชทำงานบนทั้งคนและมีหลายมิติมากกว่าเน้นเฉพาะในสิ่งที่คนทำอยู่แล้ว ฝึกความสัมพันธ์ถูกสร้างขึ้นบนทางเลือกที่มากกว่าความจำเป็น

บทบาทของโค้ชคือการมุ่งเน้นจุดแข็งจุดอ่อนไม่ได้ โดยนำออกที่ดีที่สุดในคนโดยการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและการเพิ่มจุดแข็งของผู้คนที่เขาอำนวยความสะดวกซึ่งถูกกำหนดให้เป็น “การทำสิ่งที่ง่ายขึ้น” เขาขอให้มีการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตเช่นเดียวกับการแจ้งและคำแนะนำและช่วยให้คนที่จะรับผิดชอบต่อการประสบความสำเร็จและความล้มเหลวของพวกเขา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกบริหาร