ก้าวออกมาจากทหารให้กับงานพลเรือน

งานการเปลี่ยนเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนการทำงานการค้าหรือวิชาชีพ ปัจจุบันบุคคลจำนวนมากมีการเลือกสำหรับการเปลี่ยนงาน ถูกเห็นว่าในครั้งที่ผ่านมาเป็นจำนวนมากของผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพของพวกเขา นี้เป็นส่วนใหญ่เพราะผลประโยชน์พิเศษที่ บริษัท เหล่านี้ให้พลเรือน ดังนั้นถ้าคุณเป็นทหารที่มีคุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการทำงานในอาชีพพลเรือนแล้วคุณจะไม่ได้คนเดียวมีแน่นอนจำนวนของบุคคลดังกล่าว

ปีเกี่ยวกับ 250,000 ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารแต่ละคนออกจากอาชีพของพวกเขา เราทุกคนรู้ว่ามืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางทหารมากและสามารถทำที่ดีที่สุดของโอกาสในการทำงาน พวกเขาก็ต้องแสดงตัวเองพอประกันที่จะทนต่อตลาดกล้าหาญ ตอนนี้ให้เราพูดคุยเกี่ยวกับบางสิ่งที่ผู้สมัครอาวุธของทหารควรจะทำอย่างไรในการที่จะประสบความสำเร็จในงานระดับชาติ

1 การประเมินจุดแข็ง

มันมีความหมายมากสำหรับการเรียกร้องของทหารที่จะทำงานอย่างหนักในทักษะและความสามารถของเขาและประเมินพวกเขาอย่างถูกต้อง ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารที่มีประโยชน์มากในการมากที่สุดของงานในเชิงพาณิชย์เพราะมีมาตรฐานที่สูงของพวกเขาของการดำเนินงานและประสิทธิภาพการทำงาน ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ทำให้ผู้นำที่ยอดเยี่ยมและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล

2 งานพลเรือนที่ดีกลับมา

ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารจำเป็นต้องสร้างงานที่เหมาะสมตามบรรทัดฐานของตลาดในปัจจุบัน สิ่งสำคัญควรจะอยู่ในที่มีคุณภาพเป็นมืออาชีพและทักษะของบุคคล คุณไม่ควรเน้นการทหารยศของคุณในการดำเนินการต่อ นี้จะให้ข้อความที่ไม่ดีต่อนายจ้าง

3 ตัวอักษรที่ครอบคลุมดี

จดหมายเป็นเอกสารที่จำเป็นในขั้นตอนการค้นหางานของคุณ สำหรับมืออาชีพใด ๆ มันเป็นเครื่องมือที่สำคัญของการรักษาความปลอดภัยงานที่ดี คุณก็ต้องโน้มน้าวให้นายจ้างเกี่ยวกับเป้าหมายของมืออาชีพของคุณและวิธีที่คุณสามารถช่วยให้ บริษัท ของตน

4 ระบุการทำงานและงานความต้องการของคุณ

มันมีความหมายมากสำหรับคุณที่จะระบุว่าสิ่งที่ความต้องการของการทำงานของคุณเป็น คุณจะต้องคิดเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆที่เหมาะกับคุณที่ดีที่สุดเมื่อมันมาถึงอาชีพหรือสายของธุรกิจของคุณ ถ้าคุณต้องการคุณยังสามารถลองเปลี่ยนโครงการให้ความช่วยเหลือ (TAP) นี้เป็นโปรแกรมที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคน

5 คิดเกี่ยวกับทางเลือกในอาชีพของคุณ

พิจารณาทุกตัวเลือกอาชีพที่คุณสามารถเลือกสำหรับ สำรวจโอกาสมากขึ้นและอื่น ๆ

บทความนี้จริงๆสามารถช่วยให้คุณได้รับความรู้ที่ดีของงานการเปลี่ยนจากทหารพลเรือน สนุกกับตัวเอง!