ข้อดีและข้อเสียของอาชีพ ตำนานของล่าม

อาชีพยอดนิยม

มีจำนวนมากของอาชีพในโลกคือ บางคนมีความน่าสนใจบางอย่างโง่ บางคนจะได้รับเงินที่ดีบางอย่างไม่ได้ แต่จิตวิทยาของมนุษย์และโหมดของความคิดที่ถูกสร้างขึ้นในแบบที่พวกเขามักจะคิดว่าอาชีพอื่น ๆ และอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นกว่าคนของตัวเอง ที่จะคิดคำนึงถึงอคติและแบบแผนไม่ได้เป็นสิ่งที่ดี แต่โดยทั่วไปแบบแผนเหล่านั้นนำไปสู่​​ความเข้าใจผิดและให้สถานการณ์ที่ผิดพลาดที่จะเชื่อ อาชีพล่ามไม่ได้เป็นข้อยกเว้น

นี้ไม่เป็นความจริง

มีอยู่จำนวนมากของตำนานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของล่ามสร้างขึ้นโดยคน นี่คือตัวอย่างบางส่วน

1.Everyone ที่รู้ภาษาต่างประเทศมีความสามารถในการแปล

ผู้คนจำนวนมากไม่จำเป็นต้องเป็นนักแปลที่จะสั่งอาหารหรือเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง แต่การทำงานที่มีข้อความทางเทคนิคต้องไม่เพียง แต่การทำความเข้าใจเนื้อหาของวัสดุที่นำมา แต่ความรู้ที่ดีของภาษาพื้นเมืองเพื่อที่จะไม่ให้มากความผิดพลาดในขณะที่การแปล

2.Need สำหรับล่ามลดลง
จากมือข้างหนึ่งจำนวนของคนที่พูดภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากมืออื่น ๆ ที่เป็นหุ้นส่วนกับ บริษัท ต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น จำเป็นที่จะต้องแปลเอกสารจำนวนมากที่แตกต่างกันเห็นได้ชัด ที่ผ่านมาจำนวนมากของนักเรียนเต็มใจที่จะกลายเป็นผู้แปลหรือล่ามที่พิสูจน์ให้เห็นว่าอาชีพนี้ยังคงเป็นที่นิยม

3.During อะไรหลายศตวรรษมีการเปลี่ยนแปลงในอาชีพนี้
สถานที่ในการทำงานของนักแปลและเทคโนโลยีที่นำมาใช้มีการเปลี่ยนแปลงมากในช่วงหลายปีที่ผ่าน พจนานุกรมหนาบนชั้นหนังสือถูกแทนที่ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟแวร์พิเศษสำหรับนักแปลรับอนุญาตให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

4.Translating ไม่ได้เป็นงานสร้างสรรค์
ทั้งๆที่มีการปรากฏตัวของระบบของเครื่องแปลภาษากระบวนการของการแปลได้และยังคงเป็นอาชีพที่มีความคิดสร้างสรรค์ แปลวลีสั้นช่วยให้การแสดงมันออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน และการค้นหาของคำเพียงพอที่จะหายไปในภาษาพื้นเมืองหรือแปลของคำขวัญเงินกู้อาจจะยังคงไม่สิ้นสุด