คนขับรถบรรทุก

รถบรรทุกเป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางถนนย้ายสินค้าภายในสหราชอาณาจักรและเกิน

รถบรรทุกไดรเวอร์หรือไดรเวอร์ HGV อยู่ในค่าของยานพาหนะท​​ี่มีความรับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ได้รับจากโรงงานซัพพลายเออร์และคลังไปยังบ้าน, ร้านค้าของเราธุรกิจและโรงเรียน พวกเขาย้ายเพียงเกี่ยวกับอะไรรวมทั้งปศุสัตว์สินค้าสีขาวและวัสดุก่อสร้างพร้อมกับโหลดอันตรายและเชื้อเพลิง

วันของพวกเขาไปงานวันและกิจกรรมที่รวมถึง:
l การตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่ารายการที่เหมาะสมและสินค้าจะถูกโหลดพร้อมสำหรับการจัดส่ง
l เส้นทางการส่งมอบและการตรวจสอบครั้ง
l การตรวจสอบความปลอดภัยของรถบรรทุกและโหลดก่อนที่จะกำหนดออก
l เป็นจิตสำนึกของการรักษาความปลอดภัยสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูง
l ดูแลการโหลดและขนถ่ายที่คลังและสถานที่จัดส่ง
l รักษาเพื่อเพิ่มความเร็วในขอบเขตซึ่งจะถูกกำหนดโดยน้ำหนักโหลด
กฎระเบียบทางหลวง l ต่อไปนี้และสัญญาณ
l เคารพคนเดินเท้าและหยุดที่ไฟแดง
l เสมอจะแจ้งเตือนและระวังอุปสรรคที่อาจเกิดอันตรายและอันตรายอื่น ๆ
l การแบ่งส่วนที่เหลือตามความจำเป็น
l ได้รับใบเสร็จรับเงินลงนามสำหรับสินค้าที่มีการส่งมอบ
l ทำความสะอาดออกหรือเติมน้ำมันรถบรรทุกตามที่ต้องการ
การเก็บบันทึกการส่งมอบ l เดินทางครั้งและระยะทางที่ครอบคลุม

ไดรเวอร์รถบรรทุกส่วนใหญ่ทำงานที่หลากหลายของเวลาและการเปลี่ยนแปลงเจ็ดวันต่อสัปดาห์ การเดินทางระยะไกลและการส่งมอบในทวีปยุโรปบางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้เวลาออกจากบ้าน ทริปบางและวิ่งได้เริ่มต้น

พวกเขาอาจจะต้องสวมเครื่องแบบหรือหลวมและจึงมักจะต้องเรียบร้อยเมื่อพบลูกค้าและลูกค้า เสื้อผ้าและรองเท้าความปลอดภัยสามารถที่จำเป็นสำหรับการขนถ่าย

ไดร์เวอร์ทั้งรถบรรทุกทำงานคนเดียวหรือกับคู่คนขับ เงินเดือนเริ่มต้นขั้นพื้นฐานสำหรับไดรเวอร์รถบรรทุกอยู่ที่ประมาณ£ 13,000 ต่อปีโดยมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นสำหรับการทำงานกะและค่าล่วงเวลา

ไม่มีคุณสมบัติอย่างเป็นทางการที่มีความจำเป็นที่จะกลายเป็นคนขับรถบรรทุก ที่มาใหม่ต้องมีอย่างน้อย 21 และในความครอบครองของเต็มทำความสะอาดใบอนุญาตขับรถในสหราชอาณาจักรและใบอนุญาตยานพาหนะขนาดใหญ่สินค้า ไดรเวอร์การสรรหา บริษัท จะให้การฝึกอบรมที่จำเป็น

ตำแหน่งงานว่างมักจะลงโฆษณาโดยนายจ้างและหน่วยงานขับรถ, เว็บไซต์, หนังสือพิมพ์และงานศูนย์