คนที่เหมาะสมในงานด้านขวาใน บริษัท ที่เหมาะสม

สำหรับการทำงานที่ประสบความสำเร็จขององค์กรก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะมีความเข้าใจมากระหว่างพนักงานใหม่และ บริษัท ที่เกี่ยวกับ บริษัท ที่ AOS ความคาดหวังของงานวัฒนธรรมและความต้องการ พนักงานเพื่อขอบเขตขนาดใหญ่จะเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จและประสิทธิภาพขององค์กร

ขณะที่การเลือกพนักงานที่คาดหวังมันจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาดีเหมาะกับองค์กรค่า AOS และพันธกิจ คนที่เหมาะสมเป็นปัจจัยในการให้หลักประกันยาวความสำเร็จทางการเงินระยะยาวของธุรกิจ คนที่มีทักษะและมีพลังที่จะมั่นใจได้ว่าสินค้าที่มีคุณภาพจะทำขายและส่งมอบ นอกจากนี้คนผิดจะนำไปสู่​​ต้นทุนที่สูงขึ้นของการผลิต, การสรรหาและการฝึกอบรม ระยะยาวการจ้างพนักงานต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสามารถนำไปสู่​​กำลังใจในการทำงานต่ำ costumers หายไปและสถานที่ทำงานเครียด

การประเมินผู้สมัครที่พิสูจน์ให้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการประเมินพอดีและมั่นใจว่า บริษัท จะได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนของพวกเขาในคน นอกเหนือจากการทบทวนผู้สมัคร, อ่าวสมัครงานและการสัมภาษณ์พวกเขาเครื่องมือในการประเมินบางอย่างยังสามารถใช้ในการประเมินผู้สมัครความสามารถ AOS บางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ในการประเมินผู้สมัครมีดังนี้:

การสร้างแบบจำลองสมรรถนะ * – นี่คือการที่จะต้องทำทันทีหลังจากที่ตัดสินใจได้รับการทำเพื่อเติมเต็มตำแหน่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน บริษัท มันเกี่ยวข้องกับการกำหนดสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้ นี้ได้รับการพัฒนาโดยทั่วไปโดยการตรวจสอบ:

1 ความสามารถและความถนัด
2 ความรู้และประสบการณ์
3 รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว
4 คุณภาพที่สร้างแรงบันดาลใจ
5 ค่ามืออาชีพและส่วนบุคคล
6 ความฉลาดทางอารมณ์

ตามนี้ผู้สมัครควรตรวจสอบกับลักษณะส่วนตัวของเขาหรือเธอและความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

* กระบวนการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพและเทคนิค – โดยทำตามขั้นตอนการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพและวัตถุประสงค์จำนวนมากของข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสามารถบรรลุ แรกของทุกแผนสัมภาษณ์ความต้องการที่จะได้รับการพัฒนา ผู้สัมภาษณ์ควรจะคุ้นเคยกับรายละเอียดสามารถในการล่วงหน้าและคำถามสัมภาษณ์ก็ควรได้รับการพิจารณา มีระบบโดยการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่สามารถให้คะแนนผลจากการประเมินพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงบางอย่าง มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้รับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครที่อยู่นอกเหนือของเขาหรือประวัติของเธอ พร้อมกับการตรวจสอบการอ้างอิงการประเมินผลอย่างละเอียดเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

การประเมินผู้สมัครที่ครอบคลุม * – นี้จะช่วยในการให้คำตอบที่แน่ชัดเกี่ยวกับผู้สมัคร, AOS ลักษณะส่วนบุคคลและความสามารถในการคิดวิเคราะห์และวาจา ปัจจัยอื่น ๆ หลายอย่างเช่นความฉลาดทางอารมณ์ของผู้สมัครหรือรายละเอียดการจัดการและรูปแบบการเป็นผู้นำของเธอพร้อมกับจุดมุ่งหมายของส่วนบุคคลและแรงจูงใจที่จะได้รับการเปิดเผยผ่านการประเมินนี้ของเขา