ความต้องการสำหรับสัญญาณอันตราย

โดยปกติเมื่อมีคนทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงที่พวกเขาจะผ่านการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและรับการแจ้งเตือนของวิธีการใช้อย่างปลอดภัยสถานที่ให้บริการ แต่นายจ้างต้องยังมั่นใจว่าสัญญาณอันตรายและสัญลักษณ์ที่จะถูกวางไว้อย่างถูกต้องเพื่อให้พนักงานได้รับการเตือนอย่างต่อเนื่องของพื้นที่ที่มีอันตรายและทำตามขั้นตอนที่จำเป็นและระมัดระวังเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยจากอันตราย ในบางประเภทของธุรกิจสัญญาณอันตรายที่ถูกควบคุมจริงตามกฎหมายและหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน ในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่น American National Standards Institute (ANSI) เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง

โดยทั่วไปสัญญาณอันตรายที่ใช้ในการแจ้งคนเมื่อใดก็ตามที่มีความเสี่ยงของการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากสารเคมีสารไวไฟสารกัมมันตรังสีหรือสารเป็นพิษ บางส่วนของสัญลักษณ์ทั่วไปสำหรับกรณีที่เป็น:

ปัจจุบันวัตถุไวไฟ
ปัจจุบันวัสดุกัมมันตรังสี
เป็นพิษหรือเป็นพิษ

โดยปกติโรงงานเคมีหรือสถานที่บางประเภทของสินค้าที่จะทำเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมีป้ายพอทั่วสารประกอบสำหรับคนที่จะตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง สัญญาณอันตรายอาจปรากฏขึ้นที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกัน, สีเส้นขอบและข้อมูลเพิ่มเติมที่จะอธิบายในรายละเอียดของอันตราย ขึ้นอยู่กับที่สถานที่คือคุณอาจจะเห็นป้าย “ไวไฟสูง” กล่าวถึงก่อนหน้าเช่นเดียวกับที่บ่งชี้ว่าสารกัมมันตรังสีอาจจะอยู่ในบรรยากาศ

ในกรณีที่สารเคมีอันตรายที่มีความกังวลมักจะมีรูปสัญลักษณ์ที่ใช้กับสารเคมีอันตรายที่จะบ่งชี้ถึงความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานที่ไม่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ รูปสัญลักษณ์มักจะเป็นวัตถุที่มีรูปทรงเพชรที่มีสี่ส่วนสี แต่ละส่วนจะมีป้ายที่มีตัวเลขที่ระบุความรุนแรงของอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของผลิตภัณฑ์ คนที่ทำงานในอุตสาหกรรมเฉพาะจะได้รับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับป้ายอันตรายสารเคมีและชนิดของขั้นตอนที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

แม้ว่าสัญญาณอันตรายจำนวนมากและป้ายชื่อที่สามารถหาซื้อได้ในรูปแบบทั่วไปที่คุณยังสามารถจัดให้มีการกำหนดเองอันตรายสัญญาณของคุณสำหรับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงของคุณ ด้วยวิธีการนี​​้จะมีน้อยของโอกาสสำหรับพนักงานที่จะบอกว่าอาการของคุณไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพียงพอสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะที่ และต่อไปคุณจะสามารถปกป้ององค์กรของคุณจากการถูกสัมผัสกับชุดสูทกฎหมายที่สร้างความเสียหายที่อาจจะยื่นฟ้องโดยพนักงานพยาบาท

สัญญาณอันตรายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญขององค์กรที่ใช้สารเคมีอันตรายหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานวันต่อวันใด ๆ พวกเขามีประโยชน์ในการป้องกันความสนใจของ บริษัท ตลอดจนพนักงานและหลีกเลี่ยงวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่เกิดขึ้นในสถานที่ธุรกิจ