ความท้าทายหลักของกระบวนการการวางแผนอาชีพชี้แจง

การวางแผนอาชีพเป็นกลยุทธ์สำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคนเพราะเวลาที่ครอบงำของชีวิตหนึ่งของการใช้จ่ายในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานและกับงานที่บ้าน ด้วยเหตุนี้กระบวนการของการวางแผนอาชีพเป็นเวลาทั้งชีวิตจากช่วงเวลาของการสำเร็จการศึกษาวิทยาลัยจนกว่าจะถึงวันเมื่อบุคคลเกษียณคือ ที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จและเพื่อหลีกเลี่ยงการค้นหาตลอดชีวิตของช่องของเขาหรือเธอหนึ่งมีการดำเนินความพยายามที่ครอบคลุมในปีแรกในการกำหนดทิศทางของการทำงานเขาหรือเธอเห็นความเหมาะสมในการระบุความสามารถที่จำเป็นในการครองงานและ ตามเส้นทางที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างมั่นคง

ขั้นตอนการวางแผนอาชีพ

1 ความท้าทายหลักของการวางแผนอาชีพเป็นที่ไม่มีใครอาจจะช่วยให้แต่ละคนดีกว่าที่เขาหรือเธอเอง ในตอนต้นของการวางแผนอาชีพหนึ่งจะต้องมีลักษณะลึกเข้าไปในเขา / ตัวตนภายในของเธอและดำเนินการประเมินตนเอง เพื่อหาสิ่งที่ทำงานมีความเหมาะสมสำหรับเขา / มันมีความจำเป็นในการกำหนดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ต้องการ (บริษัท เอกชนขนาดเล็กหรือ บริษัท ขนาดใหญ่ราชการราชการทหาร ฯลฯ ) เพื่อระบุทักษะหนึ่งและค่า (การศึกษา, การแพทย์ของเธอ ธุรกิจ ฯลฯ ) และเข้าใจสิ่งที่มีทักษะและคนที่ยังคงต้องได้รับเพื่อให้ได้งาน

2 องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญมากคือการวิจัยตลาดแรงงานในการระบุว่างานที่อยู่ในความต้องการในปัจจุบัน แม้แม้จะมีความจริงที่ว่าหนึ่งอาจจะสนใจอย่างแท้จริงในกฎหมาย แต่มีการขาดของความต้องการสำหรับทนายความเนื่องจากอุปทานสูงอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องมีความพร้อมที่จะขาดจากการทำงานและโอกาสการจ้างงานไม่ดี ดังนั้นงานจะต้องมีการเลือกจากคนที่อยู่ในความต้องการสูงเพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งที่คุ้มค่าและเป็นอาชีพ

3 ในที่สุดมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะดำเนินการแข่งขันจริงระหว่างความปรารถนาของหนึ่งและโอกาสที่จะนำมาใช้ในการวางแผนอาชีพของ บริษัท