ความสำคัญของความต้องการของงาน

ความต้องการของงานประกอบด้วยปัจจัยต่างๆที่จำเป็นสำหรับประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ที่ตำแหน่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กร ในขณะที่ความต้องการของงานรายการสุดท้ายปัจจัยที่แตกต่างกันจะต้องถูกนำเข้าบัญชีโดยการวิเคราะห์ต่อไปนี้:
• บริษัท ฯ มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์
•ความต้องการของงานทั้งที่เฉพาะเจาะจงและทั่วไป
ประสิทธิภาพในการทำงาน•
•ทักษะและพฤติกรรม ฯลฯ
ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้สอดแทรกและเสริมอื่น ๆ แต่ละคนและทุกหนึ่งของพวกเขาเพื่อช่วยในการวิเคราะห์กระบวนการสรรหา

ความต้องการงานสามารถจำแนกออกเป็นหลายประเภท:

•จำเพาะ: ในหมวดหมู่นี้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงโดยตรงซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในตำแหน่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันต้องใช้เวลาในบัญชี

Øการศึกษา: การศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่ประกอบด้วยพื้นฐานของความต้องการของงานใด ๆ มันเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเป็นงานแรกของคุณเป็นนายจ้างมีไม่มีวิธีการอื่น ๆ ของการตัดสินถ้าคุณตอบสนองความต้องการ
ประสบการณ์ o: คุณสมบัติหลังจากที่นายจ้างจะมองหาจำนวนปีที่คุณจะได้ทำงานในตำแหน่งเพื่อที่เขาจะได้รับความคิดของวิธีการที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับงานและสามารถตัดสินใจตามความรับผิดชอบงานและเงินเดือนของคุณ
ทักษะØ: การศึกษาและประสบการณ์เฉพาะไม่เพียงพอที่จะเก่งในงาน; มีทักษะจำนวนมากและคุณภาพที่คนต้องมีเหมือนจิตวิญญาณของทีมความสามารถในการวิเคราะห์ความจริงใจความสงบทักษะการสื่อสาร ฯลฯ

•ความต้องการของ บริษัท มีปัจจัยบางอย่างที่เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับงานทั้งหมดและสามารถนำมาใช้ไม่ว่าคุณจะไม่ทำงาน แต่มีข้อกำหนดบางอย่างซึ่งเป็น บริษัท ที่เฉพาะเจาะจง เหล่านี้สามารถแบ่งออกอีกต่อไปนี้:

Øวัฒนธรรม: สำนักงานทุกคนมีวัฒนธรรมและค่านิยมบางอย่างที่จะต้องตามมาด้วยการทำงานของพนักงาน
Øข้อกำหนดอื่น ๆ : ตามที่ บริษัท ฯ , พนักงานอาจจะคาดหวังว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบบางอย่างในแง่ของเสื้อผ้ามารยาทหรืออื่น ๆ ที่นโยบายของ บริษัท