ความเกี่ยวข้องของการฝึกอบรมดุลยภาพ

ดุลยภาพเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการจัดการ มันเป็นจำเป็นสำหรับธุรกิจที่จะใช้กลยุทธ์ในการจัดการประสิทธิภาพการทำงานและวิธีการเพื่อให้การผลิตและการเจริญเติบโตที่จะมั่นใจได้สำหรับองค์กรโดยรวม สำหรับ บริษัท ในการพัฒนาดุลยภาพอันดับหนึ่งตัวชี้วัดหรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญที่ควรจะใช้ มีหลายตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรการประสิทธิภาพการทำงานสำหรับ บริษัท ใด ๆ แต่คุณต้องเข้าใจว่ามีความจำเป็นต้อง จำกัด จำนวนของตัวชี้วัดที่คุณควรใช้ การใช้ตัวชี้วัดหลายเมฆก็จะประมวลผลข้อมูลและข้อมูลที่ได้มาเพราะการปรากฏตัวของตัวแปรภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องและ ดังนั้นจึงขอแนะนำจริง จำกัด การใช้งานของตัวชี้วัดที่จะเพียงแค่ 5 ให้แน่ใจว่าจะเลือกเพียงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับดุลยภาพของคุณ

นี่เป็นเพียงหนึ่งในด้านที่คุณต้องเข้าใจเมื่อคุณมีการพัฒนาดุลยภาพสำหรับ บริษัท ของคุณ ถ้าคุณไม่ทราบว่าด้านอื่น ๆ หรือคุณมีความคิดสิ่งที่พวกเขา แต่คุณไม่ทราบว่าวิธีการใช้พวกเขาแล้วคุณควรพิจารณาการถือครองและการฝึกอบรมดุลยภาพ วิธีนี้วิธีการเกี่ยวกับวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาดุลยภาพจะมีการหารือในเชิงลึกให้กับคุณ มีหลายด้านการจัดการโดยการฝึกอบรมดุลยภาพมี แต่เหล่านี้เป็นลักษณะทั่วไปที่กล่าวถึง

มันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับธุรกิจที่จะกำหนดแผนที่กลยุทธ์ แผนที่นี้เป็นภาพแทนของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการที่จะประสบความสำเร็จหรือที่เรียกว่ามุมมองของธุรกิจ มุมมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาในธุรกิจทั่วโลกรวมถึงกระบวนการภายในทางการเงิน, ลูกค้า, การเรียนรู้และการเจริญเติบโต ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรควรจะนำมาพิจารณาในที่นี่และมุมมองที่สามารถแม้จะปรับเปลี่ยนควรจะมีผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติม

มุมมองแล้วกลายเป็นถังซึ่งเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในระดับสูงจะพอดี วัตถุประสงค์เหล่านี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญที่องค์กรมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุ การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสที่มีชื่อเสียงสามารถใช้ในการกำหนดวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่แตกต่างกันที่จะใช้

ตรรกะขั้นตอนต่อไปคือการเกิดขึ้นกับมาตรการหรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญที่จะใช้ในการกำหนดตำแหน่งของ บริษัท ที่ประสบความสำเร็จในแต่ละวัตถุประสงค์เหล่านี้ ตัวอย่างเช่นลูกค้าที่มุมมองจะเหมาะสำหรับการถือครองวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงความพึงพอใจ ตัวชี้วัดที่ใช้ในที่นี่อาจรวมถึงอัตราผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์จำนวนร้องเรียนของลูกค้าและลูกค้าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ให้แน่ใจว่าจะเลือกตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

แนวคิดที่เก็บไว้ในใจก็คือค​​วามสำคัญของการรักษาโฟกัส คุณสามารถทำเช่นนี้โดยการ จำกัด จำนวนของตัวชี้วัดที่จะใช้สำหรับดุลยภาพของคุณ มีตัวชี้วัดจำนวนมากจะไม่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินการให้ในครั้งแรกเพราะจะมีตัวแปรภายนอกมากขึ้นในกระบวนการ

เหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนของแนวความคิดที่จะไม่ต้องสงสัยได้รับการจัดการในโปรแกรมการฝึกอบรมดุลยภาพ ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่มีประโยชน์หลาย บริษัท สามารถเพลิดเพลินกับเมื่อถือเช่นโปรแกรมการฝึกอบรมคือ