คำถามในข้อเสนองานของคุณ

หลังจากที่ได้รับข้อเสนองานของคุณคุณจะต้องถามหลายคำถามเกี่ยวกับข้อเสนองานที่ได้รับให้แก่คุณโดยนายจ้างของคุณ จะมีหลายคำถามที่อาจเกิดขึ้นในใจของคุณ; แรกและสำคัญที่สุดเป็นเงินเดือน คุณจ่ายเงินเดือนที่เหมาะสมสำหรับงานที่คุณได้รับการเสนอ? คุณจะต้องเปรียบเทียบกับผู้อื่นที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน แม้ว่ามันอาจจะไม่ให้คุณมีความสุขที่จำเป็น แต่มันก็เป็นความสำคัญเท่าเทียมกันที่จะรู้ว่าคุ้มค่าของคุณในตลาด คุณต้องพิจารณาประสบการณ์ที่คุณมีและมีน้ำหนักเงินเดือนตาม

คำถามต่อไปที่อาจจะเกิดขึ้นในใจของคุณเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้านายที่มีศักยภาพของคุณและการทำงานความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเจ้านายของคุณ คุณจะต้องเป็นเพื่อนสนิทกับเจ้านายของคุณและสร้างความประทับใจให้เขาหรือเธอโดยมีทัศนคติที่ถูกต้อง ความประทับใจครั้งแรกเป็นสิ่งที่สำคัญมากและคุณจะต้องเชื่อสัญชาตญาณของคุณ แล้วคุณจะต้องรู้เกี่ยวกับการร่วมงานของคุณกับคนที่คุณจะได้ทำงานร่วมกัน ขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณใช้จ่ายในสำนักงานของคุณคุณจะต้องตระหนักถึงวิธีการที่สำคัญก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน รู้ว่าพวกเขาและมีเครือข่ายกับเพื่อนร่วมงานจะทำให้บรรยากาศสถานที่ที่ดีในการทำงาน

สิ่งอื่น ๆ ที่คุณต้องตั้งคำถามกับตัวเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและหากที่เป็นไปเพื่อให้คุณสะดวกสบายในขณะที่คุณอยู่ในที่ทำงาน สภาพแวดล้อมที่ทำงานทุกคนแตกต่างและถ้าคุณอยู่ในสถานที่ที่ไม่ถูกต้องแล้วมันจะทำให้คุณอึดอัดในสภาพแวดล้อมใหม่ สิ่งสำคัญต่อไปคือเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรไม่ว่าสำนักงานแห่งใหม่มีเป้าหมายและทัศนคติที่ถูกต้องและค่าที่จะเหมาะกับคุณ หากมีงานประจำจะทำให้คุณทำงานเป็นเวลานานทุกวันและจะไม่ชดเชยเหมาะสมแล้วมันอาจจะไม่เหมาะกับคุณ คุณจะต้องเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรที่สามารถช่วยให้คุณย้ายตาม

สิ่งสำคัญที่สุดต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางจากบ้านของคุณเทียวไปเทียวมาที่สำนักงาน การเดินทางเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่าจากที่บ้านไปที่สำนักงานทุกวันจะทำให้คุณใช้จ่ายจำนวนมากของเวลาทั้งโดยรถยนต์หรือรถไฟรถบัส / ก่อนที่คุณจะยอมรับข้อเสนองานที่อยู่ในมือของคุณคุณจะต้องถามแง่มุมเหล่านี้และตำแหน่งตัวเองเกี่ยวกับข้อเสนอ