คิกสตาร์ทค้นหาด้วยแบบทดสอบอาชีพ

ขณะที่บางคนมีความสุขพอที่จะรู้เพียงแค่สิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะทำสำหรับการใช้ชีวิตที่คนอื่น ๆ ไม่แน่ใจว่าดังนั้น การเลือกอาชีพเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของแต่ละคนและไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการเบา อย่างไรก็ตามสำหรับจำนวนของเหตุผลเพียงแค่การเลือกอาชีพที่บางครั้งอาจจะเจ็บปวด หนึ่งทรัพยากรที่สามารถกระตุ้นการค้นหาอาชีพที่เหมาะสมคือแบบทดสอบอาชีพ ประเภทของการประเมินนี้จะใช้เพื่อชี้ให้เห็นว่าอาชีพอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับบุคคล แม้ว่ามันจะเป็นมักจะเรียกว่าแบบทดสอบหรือการทดสอบที่มีจริงที่ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องในขณะที่มันเป็นมากกว่าการวัดหนึ่งของลักษณะนิสัยที่โดดเด่น

แบบทดสอบอาชีพสามารถพบได้อย่างง่ายดายผ่านทางออนไลน์หรือทรัพยากรอื่น ๆ เช่นศูนย์อาชีพ ในขณะที่พวกเขาไม่สามารถวาดภาพอาชีพที่เฉพาะเจาะจงที่จะเป็นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละบุคคลที่พวกเขาสามารถช่วยให้สนามแคบทั้งประเภทของวิชาชีพหรืออุตสาหกรรม แบบทดสอบอาชีพเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนอ่านในวงกว้างงบทั่วไปและทำเครื่องหมายไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พวกเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ ตัวอย่างเช่นหนึ่งสามารถทำเครื่องหมายว่าพวกเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่าทำงานคนเดียวจะดีกว่าการทำงานในกลุ่ม ในบางกรณีแบบทดสอบช่วงของการให้คำตอบที่ไม่ถูกต้องจากมากที่จะเป็นกลางที่แตกต่างกันไปอย่างถูกต้อง

ในตอนท้ายของคำตอบจากแบบทดสอบอาชีพจะชวนให้สรุปของผลการทดสอบ บางครั้งแบบทดสอบอาชีพจะแบ่งออกเป็นประเภทเช่นคนเก็บตัวหรือคนเปิดเผยและความคิดหรือความรู้สึก อื่น ๆ จะอธิบายระบบการทำงานของลักษณะบุคลิกภาพของรูปแบบการทำงานและวิธีการที่คนคนหนึ่งมีแนวโน้มที่จะดำเนินการรับผิดชอบงานของพวกเขา รายการทั่วไปของอาชีพที่ทำงานได้ยังจะได้รับการอนุญาตให้บุคคลที่จะดูว่าถ้ามีอาจจะเป็นที่สนใจ ผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นด้านการแพทย์สามารถใช้แบบทดสอบอาชีพที่จะชี้ไปที่ชนิดของการประกอบอาชีพที่พวกเขาจะดีที่สุดจะเหมาะกับ

ในขณะที่อาชีพแบบทดสอบบางคนทั่วไปมากที่คนอื่น ๆ สามารถที่เฉพาะเจาะจงมาก สำหรับผู้ที่ต้องการมากขึ้นในลักษณะความลึกที่ตัวเลือกของพวกเขาแบบทดสอบอาชีพที่นำเสนอโดยผู้ให้คำปรึกษาอาชีพหรือศูนย์อาชีพอาจจะเป็นประโยชน์มากขึ้น อาชีพแบบทดสอบออนไลน์ยังอยู่ แต่ค่าอาจจะเกี่ยวข้องกับ ที่แตกต่างกันแบบทดสอบอาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันบ้าง แต่โดยทั่วไปอาชีพเดียวกันมีแนวโน้มที่จะเก็บ popping up เมื่อแต่ละคนมีความคิดที่ดีในสิ่งที่อาชีพพวกเขาอาจจะเหมาะมากที่สุดสำหรับพวกเขาสามารถเริ่มต้นอาชีพการค้นคว้าข้อมูลสำหรับแต่ละตัวเลือก