คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นสำหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมอุตสาหการดำเนินความรับผิดชอบที่ดีในการก้าวรวมทั้งความมุ่งมั่นของกระบวนการผลิต, การตั้งค่าและการสร้างความมั่นใจมาตรฐานการผลิตและการประเมินความต้องการของบุคลากรที่ต้องการในอุตสาหกรรม ไม่มีข้อสงสัยวิศวกรอุตสาหกรรมเป็นแจ็คของลักษณะทั้งหมดในประเภทของอุตสาหกรรมใด

งานของวิศวกรอุตสาหกรรม

การประมาณต้นทุนการผลิต, การสร้างของการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนามาตรฐานการผลิต, การแก้ไขของตารางการผลิต, ตัวแทนของความรับผิดชอบต่อคนงานและความสำเร็จของการผลิตภายในกรอบเวลาที่กำหนดเป็นงานที่สำคัญดำเนินการโดยวิศวกรอุตสาหกรรม

วิศวกรอุตสาหการตัดสินใจและตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการควบคุมคุณภาพและการแก้ไขเรียงลำดับใด ๆ ของปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต จุดสนใจหลักของเขาอยู่เสมอในการผลิตที่มีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้เขายังช่วยให้กระบวนการของการปรับปรุงสถานะของโครงการการซื้อการผลิตและการผลิต นอกจากนี้ยังมีการออกแบบเค้าโครงและร่างของอุปกรณ์และวัสดุที่สามารถสรุปได้จากเขา

คุณสมบัติที่จำเป็น

ความรู้เครื่องกลเป็นหนึ่งในด้านโดยที่คนไม่สามารถตระหนักถึงความฝันของการทำงานในสายอาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาวิศวกรรมควบคู่ไปกับความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นคุณสมบัติสำคัญที่สุดที่จำเป็นสำหรับงานของวิศวกรอุตสาหกรรม ความรู้สึกการออกแบบแหลมคำสั่งในภาษาอังกฤษและความรู้คอมพิวเตอร์มีความต้องการอื่น ๆ ที่จะทำผลงานของวิศวกรอุตสาหกรรม

พื้นหลังที่แข็งแกร่งของคณิตศาสตร์เป็นวิชาบังคับตั้งแต่ทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้คณิตศาสตร์แคลคูลัสพีชคณิตเรขาคณิตและสถิติ รายละเอียดงานนอกจากนี้ยังเรียกร้องคำสั่งบนหลักการการจัดการและการบริหารจัดการซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการจัดสรรทรัพยากรการผลิตและการวางแผนเชิงกลยุทธ์และ; การประสานงานการทำงานและคณะผู้แทน

ต้องการทักษะ

ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลและวิกฤตช่วยให้วิศวกรของอุตสาหกรรมการชั่งน้ำหนักตัวเลือกที่มีหลากหลายและใช้เวลาตัดสินใจที่ดีที่สุดในความโปรดปรานของการผลิตที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังควรมีการฟังอย่างกระตือรือร้นและรวดเร็วทักษะการอ่านจะใช้ขั้นตอนที่ต้องการในสะบัดของวินาที การตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีทักษะในการบริหารเวลาที่ดีทำให้คนทำงานวิศวกรรมอุตสาหการ, มั่งคั่งมาก