ค่าพื้นฐานงานสังคมสงเคราะห์

งานสังคมสงเคราะห์แสดงงานที่ทำอยู่ในความโปรดปรานของสังคมเพื่อที่จะสามารถฉีดที่มีความคิดในเชิงบวกเกี่ยวกับสิทธิของประชาชน ด้วยความตระหนักที่เพิ่มมากขึ้นและมีจิตสำนึกในการทำงานทางสังคมจะถูกควบคุมในสังคมโดยบุคคลทั่วไปที่จะช่วยให้ดีขึ้นบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่

ตั้งแต่สังคมกอปรเรามากเช่นการศึกษา, วงสังคมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อีกมากมายมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะให้บริการประชาชนในรูปแบบที่สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขาและยืนเพื่อสิทธิของลิดรอน ในระดับองค์รวมมีบางค่านิยมหลักในการทำงานทางสังคมที่ก่อให้เกิดรากฐานของความรับผิดชอบดังกล่าวเป็น

ค่าแรกและสำคัญที่สุดที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในการทำงานทางสังคมที่แตกต่างเป็นบริการทางสังคมซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยงานนี้ บริการนี​​้รวมถึงการสนับสนุนที่สามารถเป็นได้ทั้งทางการเงินและทางกายภาพที่จะเติบโตและการสนับสนุนสร้างแรงบันดาลใจที่จะช่วยให้บุคคลที่ใส่ลงเท้าของเขาและยืนอยู่ในช่องของตัวเองโดยไม่ต้องผูกปมใด ๆ

endows งานสังคมสงเคราะห์เป็นหนึ่งเดียวกับการเคารพตัวเองและความซื่อสัตย์ นี้ไม่เพียง แต่ประกายไฟส่องสว่างและจิตวิญญาณที่แท้จริงของคุณสำหรับการทำงานนี้อย่างเห็นได้ชัด แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจของมนุษย์และการยึดถือกับระบบค่านิยมอย่างต่อเนื่องในสังคม ผู้ที่ยอมรับความสมบูรณ์เป็นค่าอย่างมีนัยสำคัญในขอบเขตของงานสังคมสงเคราะห์จะถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตของพวกเขาเป็นความรู้สึกของการสำนึกและความซื่อสัตย์เป็นพยานน้อยมากในหมู่ประชาชนของวันนี้

เราทุกคนรู้ว่าประเภทของงานนี้จะค่อนข้างท้าทาย คุณตอบโต้ประเด็นทางสังคมจำนวนมากที่มีร่องรอยจำเป็นที่จะต้องถูกกำจัดหรือลดน้อยลงไปจากสังคม ดังนั้นนักสังคมสงเคราะห์จะต้องขยันบนส้นเท้าของเขาจะต้องมีความกระตือรือร้นที่จะขับรถต่อไปในชุมชนสังคมและจะต้องมีการทำงานหนักทุ่มเทและมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับงานของเขาด้วยความจริงใจที่แท้จริง ด้วยความสามารถใน inculcated บุคคลบางคนสามารถที่จะดำเนินการที่ดีที่สุดของเขาและปลูกฝังผลมีผลมากที่สุดเช่นกัน

มูลค่าพื้นฐานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในการทำงานของสังคมจะส่งเสริมความสมบูรณ์ของความจริงและความยุติธรรมทางสังคม ที่มีการเผยแพร่ที่ไม่เท่าเทียมกันของอำนาจผู้มีอำนาจและความมั่งคั่งในสังคมทุกความยุติธรรมทางสังคมแทบจะไม่เป็นพยาน ดังนั้นสิ่งที่ผลักดันการทำงานทางสังคมกับความสำเร็จสูงสุดคือการที่แต่ละคนมีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทุกคนควรจะให้มีโอกาสที่เท่าเทียมกันในทุกมิติของชีวิตที่จะขับรถต่อไปและประสบความสำเร็จสูงสุด