ค้นหางานที่ดีที่สุดในอินเดีย

ตลาดงานในอินเดียก็ไม่เคยร่ำรวยดังนั้นเช่นเดียวกับก่อนที่จะ การกู้คืนที่แข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตของ GDP สูงเป็นปัจจัยส่งเสริมที่ดีสำหรับองค์กรที่จะรับสมัครพนักงานใหม่ มากมายทุกเดือนของงานใหม่จะถูกเพิ่มในภาคการจัดระเบียบ นอกจากนี้บ้านขององค์กรขนาดใหญ่และบรรษัทข้ามชาติ, การเกิดขึ้นของขนาดกลางและเล็กอุตสาหกรรมขนาดยังได้สร้างโอกาสในการทำงานมากหลายในประเทศอินเดีย ดังนั้นองค์กรส่วนใหญ่ในประเทศอินเดียมีการตั้งค่าทั้งหมดที่จะจ้างพรสวรรค์ใหม่เพื่อขยายธุรกิจของพวกเขา กับองค์กรเต็มใจที่จะจ้างพรสวรรค์ที่แพคเกจพรีเมี่ยมเงินเดือนมันเป็นสถานการณ์ที่ชนะสำหรับทั้งผู้หางานตลอดจนพนักงาน

ผลการศึกษาล่าสุดที่จัดทำโดย Randstand ฉะนี้ Ma นำออกมาความจริงที่ว่า 153,564 ตำแหน่งงานใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้าในช่วงเดือนมกราคมนี้-มีนาคม 2010 เพียง นี้แสดงให้เห็นว่างานในประเทศอินเดียมีการเจริญเติบโตในตัวเลขที่มีแต่ละวันที่ผ่าน ความเร็วของการสร้างงานใหม่ในประเทศในความเป็นจริงเร็วกว่าที่คาดไว้ ถ้าเราพยายามที่จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเมืองที่ชาญฉลาดแนวโน้มการจ้างงานนิวเดลีและภูมิภาคเมืองหลวงแห่งชาติ (NCR) ปรากฏเป็นภูมิภาคท​​ี่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มีโอกาสการจ้างงาน 38,350 ตำแหน่ง ถัดไป, มุมไบมาพร้อมกับ 27,650 งานแล้วไน 11,900 งาน

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานในอินเดียเป็นว่ามีเพียงร้อยละ 9 ของงานทั้งหมดจะถูกนำเสนอโดยภาคการจัดระเบียบในประเทศอินเดีย ในภาคการจัดเรารวมงานรัฐบาลงานในหน่วยงานภาครัฐเช่นเดียวกับงานขององค์กรเอกชน ดังนั้นภาคไม่มีการรวบรวมกันในอินเดียเป็นงานสำคัญให้ส่วน

ในการศึกษาล่าสุด 13 ภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการระบุซึ่งจะถูกมองว่าเป็นผู้สร้างงานที่สำคัญในตลาดงานท​​ี่อินเดีย ภาคธุรกิจเหล่านี้เป็นธนาคารให้บริการทางการเงินและสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปิดใช้งานบริการไอที (IT และ ITES), ยาและการดูแลสุขภาพการค้าบริการของผู้บริโภคค้าปลีก, พลังงาน, การขนส่ง, การจัดเก็บและการสื่อสารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างการต้อนรับสื่อและความบันเทิง ภาคที่สำคัญอื่น ๆ จากงานมุมมองที่มีการผลิตที่ไม่ใช่เครื่องจักรและอุปกรณ์การศึกษาและการฝึกอบรมและบริการให้คำปรึกษา เมื่อมันมาถึงงานในประเทศอินเดียเกือบทุกภาคส่วนเข้ามามีโอกาสงานใหม่ในครั้งล่าสุด