งานนิวเจอร์ซีย์

นิวเจอร์ซีย์เป็นเกาะที่งดงามไปทางทิศใต้ของสหราชอาณาจักร เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะแชนเนลอังกฤษมันเป็นของมึนเมาผสมของความงามของธรรมชาติที่น่าประทับใจกับมนต์เสน่ห์ของโลกเก่าแปลกตา ดังนั้นจึงยังคงเป็นรังของกิจกรรมในภาคการท่องเที่ยวและการบริการตลอดทั้งปี ภาคธุรกิจเหล่านี้ดึงดูดจำนวนมากของมืออาชีพที่มีฝีมือ แต่มีโอกาสที่มีการเจริญเติบโตในงานอื่น ๆ ย์ใหม่เช่นกัน

หลายปีที่ผ่านไปยังคนทั่วโลกย์หมายถึงเพียงแค่การพักผ่อนจากความกดดันของการใช้ชีวิตในเมือง มันเสกภาพของจุดวันหยุดที่นิยมมาก อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่อื่น ๆ ด้วยซึ่งอยู่ในเกาะที่ได้รับความก้าวหน้าที่โดดเด่นเป็น ยกตัวอย่างเช่นหน่วยงานภาครัฐได้ริเริ่มหลายขั้นตอนที่จะแสดงภูมิประเทศที่สวยงามของนิวเจอร์ซีย์ในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แบรนด์ของการท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้ได้สร้างความจำเป็นสำหรับผู้ชายที่มีคุณภาพและผู้หญิงที่เข้าใจถึงความจำเป็นในการรักษาสิ่งแวดล้อมในขณะที่ได้รับประโยชน์จากมัน

คนในธุรกิจค่อนข้างตระหนักถึงตำแหน่งของนิวเจอร์ซีย์เป็นปลายทางที่ต้องการสำหรับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ นี้ได้สร้างมากมายเหลือเฟือของโอกาสในการธนาคารและบริการทางการเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาหนุ่มสาวสามารถทำอาชีพเหล่านี้ตอบสนองความต้องการในงานย์ใหม่ ช่วงของงานที่มีอยู่รวมถึงการบัญชี, การภาษีอากรให้คำปรึกษาด้านการจัดการการประมวลผลสำนักงานกฎหมายเลขานุการและกลับ ประเภทของการจ้างงานที่อาจจะชั่วคราวหรือถาวร

นอกจากนี้ภาคข้างต้นมีงานที่มีอยู่ในการสื่อสารโทรคมนาคม, ค้าปลีก, การก่อสร้างการออกแบบกราฟิกและการออกแบบแฟชั่น หน่วยงานภาครัฐได้ทำให้การลงทุนหนักในด้านการศึกษา มันจะเกิดผลเฉพาะเมื่อเยาวชนมีการศึกษาของเกาะหางานที่เป็นประโยชน์ ปัจจัยอึกอักได้รับการเตรียมความพร้อมไม่เพียงพอสำหรับการตลาดงาน เป็นผลให้จำนวนมากไม่จ้าง หน่วยงานที่รับสมัครงานมักจะดำเนินการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาเพื่อเหลาความถนัดและทักษะของเยาวชน ดังนั้นพวกเขาเผชิญหน้ากับงานย์ใหม่ที่มีความมั่นใจ