งานองค์กรพัฒนาเอกชนมีส่วนร่วมในสังคมที่มีสุขภาพดีและการพัฒนาของประเทศ

องค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล (เอ็นจีโอ) และองค์กรอาสาสมัครอื่น ๆ กำลังทำงานค่อนข้างอย่างมีนัยสำคัญสำหรับส่วนชายขอบของสังคม โดยการมองหลังจากที่ปราศจากทำอะไรไม่ถูกและมีความสุขเอ็นจีโอคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม องค์กรเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นสื่อที่จะยกระดับปัญหาและความกังวลของผู้คนและนำพวกเขาไปยังผู้มีอำนาจของรัฐบาลและนโยบาย

ในอินเดียเอ็นจีโอมีการแสดงตนในทุกระดับเช่นภาคสมัครใจส่วนรากหญ้าประชาสังคมและกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ของการทำงานของเอ็นจีโอในพื้นที่ชนบทและห่างไกล แต่มีจำนวนมากขององค์กรในเมืองนครยัง เอ็นจีโอจำนวนมากในนิวเดลีและจัดการเมืองอื่น ๆ ที่มีประเด็นทางสังคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความยากจนเพศสิทธิมนุษยชนสิทธิสตรีสิทธิผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมเด็กเร่ร่อนอาศัยอยู่ในสลัมสุขภาพพัฒนาเมือง ฯลฯ

การทำงานที่มีการเจริญเติบโตและมีประสิทธิภาพทำโดยองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลได้สร้างโอกาสในการทำงานจำนวนมากสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการทำงานทางสังคมและการยกระดับของผู้ชายที่ถูกเอาเปรียบ องค์กรพัฒนาเอกชนตำแหน่งงานว่างได้เพิ่มขึ้นยังเป็นความต้องการสำหรับอาสาสมัครนักสังคมสงเคราะห์ครูที่ปรึกษา ฯลฯ ได้เพิ่มขึ้น เอ็นจีโอยังต้องเยาวชนสำหรับแคมเปญส่งเสริมการขายระดมทุน, การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการวิจัย ฯลฯ การค้นหางานขององค์กรพัฒนาเอกชนสามารถทำได้อย่างง่ายดายบนเน็ตเป็นส่วนใหญ่ขององค์กรที่มีเว็บไซต์ที่ตำแหน่งงานว่างเกี่ยวกับข้อมูลสามารถเข้าถึงได้

นักสังคมสงเคราะห์ที่ผ่านการรับรองอยู่ในความต้องการไม่เพียง แต่ในอินเดีย แต่ประเทศอื่น ๆ ด้วย แต่สดชื่นยังสามารถเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในองค์กร หนึ่งยังสามารถเริ่มต้นการองค์กรพัฒนาเอกชนที่หนึ่งของตัวเองถ้าความสนุกที่จะทำงานเพื่อสังคมและความเป็นมนุษย์ที่มี ที่จะเริ่มต้นอาชีพในภาคองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่มีวุฒิการศึกษาพิเศษจะต้อง แต่ปริญญาโท / ตรีในสวัสดิการสังคม (ขยะ) จะมีประโยชน์มาก หนึ่งยังสามารถไปสำหรับหลักสูตรเฉพาะภาคหรือการฝึกอบรมในภาษามือสำหรับผู้พิการทางการได้ยินหรือแน่นอนสำหรับการจัดการคนที่มีความพิการทางร่างกาย อินเดียสถาบันการจัดการสวัสดิการสังคมธุรกิจในโกลกาตาทาทาสถาบันสังคมศาสตร์ในมุมไบ, นิวเดลีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐราชสถาน, Jamia Millia, IGNOU ฯลฯ มีหลักสูตรที่แตกต่างกันที่สามารถของความช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่สนใจในการใฝ่หาอาชีพ ในองค์กรพัฒนาเอกชนหรืองานสังคมสงเคราะห์

งานองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับทุนจากรัฐบาลและองค์กรเอกชนจึงเสนอค่าตอบแทนไม่มาก แต่ความพึงพอใจในการให้บริการสังคมเป็นใหญ่ ดังนั้นถ้าคุณมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อสังคมและมีส่วนในการพัฒนาของประเทศนั้นองค์กรพัฒนาเอกชนแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณก็คือ องค์กรพัฒนาเอกชนงานในนิวเดลีและเมืองอื่น ๆ เป็นใหญ่และขึ้นเพื่อคว้า