งานและการจ้างงานอาชีพหลังจากที่คุณได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจะขอยังคงหลังจากซึ่งจะทำให้การศึกษาระดับปริญญาตรีในสภาพภูมิอากาศทางการเงินนี้ยากที่คุ้มค่าน้ำหนักในทองคำ ตำแหน่งระดับบัณฑิตศึกษาได้เพิ่มขึ้นจริงในช่วงปีที่ผ่านมาในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยและนี้เป็น บริษัท ชั้นนำในการส่งเสริมนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของพวกเขาในการจับภาพจิตใจที่ดีที่สุดตรงจากมหาวิทยาลัย

งานไอที, การบัญชี, วิศวกรรมเครื่องกลชีวภาพวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่าประทับใจสำหรับการศึกษาเป็น บริษัท ในภาคธุรกิจเหล่านี้ให้เงินเดือนสูงและการบริการระดับบัณฑิตศึกษาจำนวนมากที่ประกาศงานเช่น MilkRound จะโฆษณาทั้งหมดของงานเหล่านี้โดยเฉพาะ งานบางอย่างเห็นได้ชัดกับ บริษัท ที่รู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดจากวิกฤติสินเชื่อ แต่มีกำไรจากประสบการณ์ใด ๆ คุณจะกลายเป็นมากขึ้นทันทีแม้ว่าจ้างที่เลวร้ายที่สุดจะเกิดขึ้นกับคุณ

เห็นได้ชัดว่ามีคุณสมบัติและทักษะที่คุณจะได้รับเพื่อให้ห่างไกล แต่มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนมากที่ใช้สำหรับงานเดียวกันวิธีที่คุณสามารถตั้งตัวเองออกจากกันและแตกต่างกันแล้วที่เหลือ? ดีคำตอบอยู่ในลักษณะนิสัยของคุณและทำให้พวกเขาสามารถมองเห็นได้นายหน้า ทัศนคติของความกระตือรือร้นในตนเองแรงจูงใจและความมุ่งมั่นจะไปทางยาวในการสัมภาษณ์งานใดบาง บริษัท ที่ให้งานในระดับรายการจะทำให้การตัดสินใจขึ้นอยู่กับคนนี้คนเดียว!

เห็นได้ชัดว่าทักษะการพูดและการเขียนมีความจำเป็นและมีทักษะในการแก้ปัญหาและการเป็นผู้เล่นในทีมจะยังเป็นที่รักของคุณให้นายจ้าง นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปใช้สำหรับงานที่คุณจะมีฝีมือในการทำ เห็นได้ชัดว่างานที่มีเงินเดือน 40k ดูดีและคุณชอบที่จะเป็นที่หนึ่ง แต่คุณต้องมีเหตุผลที่จะอยู่และได้รับประสบการณ์ในปีที่ผ่านมาของคุณไม่กี่ครั้งแรกหลังจากที่มหาวิทยาลัยเพื่อนำไปใช้สำหรับงานที่คุณมีความสุขที่จะทำ

หากคุณมีการศึกษาระดับปริญญาโทได้รับรางวัลการศึกษาที่สูงขึ้นแล้วธุรกิจขนาดใหญ่ในภาคบางอย่างอาจมุ่งหน้าตามล่าคุณนี้แน่นอนจริงในอดีตที่ผ่านมาในธนาคารประกันภัยและตำแหน่งผู้บริหารร้านค้าปลีก หากคุณมีเพียงแค่ปริญญาตรีแล้วมีโอกาสมากมายที่ออกมี แต่มันจะใช้เวลานานกว่าที่คุณจะได้รับมี!