งานในชั่วโมง – ตำนานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์

คนที่จะต้องมีความเฉพาะเจาะจงมากในชีวิตของเขาเกี่ยวกับอาชีพของพวกเขา กับความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาต่างๆที่โลกจะผ่านมีจำนวนมากตัวเลือกผู้ให้บริการที่มีอยู่และตัวเลือกเหล่านี้อาจสร้างความสับสนให้คนอื่น ๆ อย่างไรก็ตามการเลือกอาชีพอย่างสมบูรณ์จะต้องขึ้นอยู่กับการวิจัยที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของบุคคลที่มีประสบการณ์และความสนใจ เหล่านี้เป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานที่อาจช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในสาขาของพวกเขาเลือกอาชีพ

แต่ทุกอาชีพพรุนกับหลายชนิดของตำนานที่ทำให้ผู้คนจากความเข้าใจด้านการเต็มรูปแบบของการทำงานเช่น การทำความเข้าใจในแง่มุมที่แตกต่างกันของการทำงานในสิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งสำคัญมากในการแก้ไขตำนานดังกล่าวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟิลด์ในทั่วไป ทรัพยากรบุคคลหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเขตอาชีพที่มีประสิทธิภาพมากที่ถูกเลือกโดยคนจำนวนมากทุกปี มันจึงเป็นที่นิยมเพราะสนามมีโอกาสมากมายที่จะให้คนที่มีและนอกจากนี้ยังมีจำนวนมากที่มีศักยภาพสำหรับคนที่จะเข้าถึงสูงมากขึ้นเมื่อพวกเขาอยู่ในฟิลด์นี้

อย่างไรก็ตามในขณะที่มันเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับเขตข้อมูลที่สำคัญหรือเป็นที่นิยมทุกคนมีชนิดที่แตกต่างกันของตำนานทรัพยากรบุคคลหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้เป็นขาดของตำนานดังกล่าว หลายคนเชื่อว่างานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องยากมากที่จะลงจอดเพราะมันต้องใช้จำนวนมากของคุณสมบัติและองศาที่ได้รับในรายการแม้งานในระดับบุคคล

ด้วยวิธีนี้เป็นความจริงที่มีคุณสมบัติมีความสำคัญมากเมื่อคนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่จะเริ่มต้นอาชีพในด้านนี้ แต่แล้วมันเป็นความจริงสำหรับทุกสาขา ความสามารถที่น่าสนใจและมีคุณสมบัติสำหรับการประกอบอาชีพที่มีความสำคัญมากสำหรับคนที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างถูกต้องในสาขาที่เลือก แต่มันก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่มีประสบการณ์ในด้านและรายการดังนั้นงานทรัพยากรบุคคลในระดับที่ไม่เข้มงวดมากในกรณีนี้และผู้คนมีโอกาสที่จะเริ่มต้นกระบวนการฝึกอบรมของพวกเขาในงานดังกล่าว

หลายคนยังเชื่อว่าจะได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นในทรัพยากรบุคคลมีบุคคลที่มีจะมีหลายปีของประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ในกรณีนี้มันอาจจะมีประโยชน์ถ้าคน ๆ นั้นมีจำนวนมากประสบการณ์ในสาขาที่ชัดเจนยังมืออื่น ๆ ที่จะไม่เข้มงวดมากว่าคนที่จะต้องมีประสบการณ์ในด้านนี้เพียงอย่างเดียว

สถิติแสดงให้เห็นว่าหลาย ๆ คนที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นในทรัพยากรบุคคลหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านขวาที่จุดนี้มีจำนวนมากประสบการณ์ในสาขาอื่น ๆ เช่นกัน บางครั้งพวกเขาจะถูกโอนจากเขตข้อมูลที่แตกต่างกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามที่พวกเขาเข้าใจทุกสาขาเหล่านี้และดังนั้นพวกเขาจึงสามารถให้บริการทั่วประสิทธิภาพการทำงานให้กับ บริษัท

ในระดับที่สูงกว่างานทรัพยากรบุคคลการจัดการทรัพยากรบุคคลระดับหนึ่งที่มีความสำคัญมากคือ นี้เป็นตำนานทั่วไปที่ในบางกรณีมันอาจจะถือเป็นจริงก็ยังเป็นความจริงที่ว่าคนที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ยังสามารถดำรงตำแหน่งในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลถ้าพวกเขามีระดับที่เหมาะสมของประสบการณ์