จริงการใช้ความเป็นผู้นำ

unleashing ศักยภาพในการอื่น ๆ – จริงการประยุกต์ใช้ความเป็นผู้นำ

มีความหมายหลายคลาสสิกของการเป็นผู้นำและการตีความหลายสิ่งที่มันหมายถึงการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

ทีมที่มีผลกระทบในระดับถัดไปมีแนวโน้มที่จะคิดของการเป็นผู้นำที่แท้จริงในขณะที่ความสามารถในการปลดปล่อยศักยภาพของคนอื่น ๆ

ถ้าผู้นำจะเน้นการ “โหมโรงที่มีศักยภาพ” ที่ธรรมชาติสร้าง “สามารถทำ” ทัศนคติที่เป็นผลในการเสริมสร้างศักยภาพของตัวเอง นี้เปิดในธรรมชาติจะนำไปสู่​​บุคคลในทุกระดับบวกเชื่อว่าพวกเขาจริงๆสามารถสร้างความแตกต่างและการป้อนข้อมูลและความพยายามของพวกเขาจะส่งผลให้ผลบวกสำหรับทั้งตัวเองและองค์กรของพวกเขา

ทีมงานของเราได้พบหลายองค์กรที่ยังไม่ได้กอดแนวคิดเรื่อง “โหมโรงที่มีศักยภาพ” ในทุกระดับ ภายในองค์กรเหล่านี้ทัศนคติของจิตใจที่มีอยู่โดยทั่วไปที่ บริษัท ฯ เป็นเหยื่อของสถ​​านการณ์และไม่มีอะไรที่สามารถทำได้เกี่ยวกับมัน

ที่ทัศนคติของจิตใจนี้เห็นได้ชัดในหมู่ผู้นำควรขององค์กรมันถักทอในทางที่เป็นรูปธรรมมากทั่วทุกพื้นที่และในที่สุดก่อให้ปฏิเสธการสูญเสียของกำลังใจในการทำงานและความรู้สึกทั่วไปของความสิ้นหวัง องค์กรแน่นอนจะกลายเป็นเหยื่อของสถ​​านการณ์และระแนงลงฟักในการสั่งซื้อเพื่อรอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและหวังว่าในอนาคตบวก

นี้เป็นอย่างสมบูรณ์ในทางตรงกันข้ามกับองค์กรที่มีการเติบโตในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในการเป็นผู้นำองค์กรดังกล่าวได้รับการตรึงตราความอุดมสมบูรณ์ความคิดมุ่งไปที่การส่งเสริมให้เจ้าของความรับผิดชอบและเพิ่มขีดความสามารถในทุกระดับพร้อมกับทัศนคติที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

positivity และมุ่งเน้น ‘สามารถ? ทำ’ ทัศนคติที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ