ชนิดของใบอนุญาตที่คุณต้องการที่จะกลายเป็นผู้ช่วยทันตกรรม

ข้อกำหนดสิทธิการใช้สำหรับผู้ช่วยทันตกรรมแตกต่างกันไปโดยรัฐ ในบางรัฐคุณไม่ได้มีการได้รับอนุญาตเท่านั้นที่แสดงให้เห็นว่าคุณได้เสร็จสิ้นหลักสูตรผู้ช่วยทันตกรรมของงานฝึกอบรม ถ้ารัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคุณมีตัวเลือกในการออกใบอนุญาตเป็นเพื่อประโยชน์ของคุณที่จะได้รับใบอนุญาตในขณะที่คุณจะมีโอกาสที่ดีกว่าที่จะถูกจ้างกว่าผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยทั่วไปแล้วคุณยังสามารถคาดหวังที่จะได้รับเงินมากกว่าคนที่มีคุณสมบัติที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต ไม่มีแนวทางที่รัฐบาลกลางในเรื่องที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตผู้ช่วยทันตกรรม ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในระดับรัฐ

ผู้ช่วยทันตกรรมการสอบใบอนุญาตมักจะถูกเรียกว่าเป็น DAT, สั้นสำหรับการทดสอบการรับสมัครทันตกรรม การทดสอบอาจจะปฏิบัติตามข้อมูลพื้นฐานรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในสำนักงานทันตกรรมขั้นตอนความปลอดภัยและเทคโนโลยี หลายรัฐจำเป็นต้องให้คุณดำเนินการตามขั้นตอนที่คุณจริงจะใช้ในสำนักงานทันตกรรมสำหรับผู้ตรวจสอบ นี้มีแนวโน้มที่จะรวมถึงการแสดงทักษะของคุณในเรื่องความปลอดภัยและการทำความสะอาดที่เหมาะสมของเครื่องมือ

มากที่สุดโปรแกรมผู้ช่วยทันตกรรมและโปรแกรมการฝึกอบรมงานตระหนักดีถึงความต้องการของการออกใบอนุญาตในรัฐของคุณ โปรแกรมที่จะปรับแต่งให้ตอบสนองความต้องการเหล่านั้นทั้งหมดและช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับทั้งส่วนที่เป็นลายลักษณ์อักษรและขั้นตอนของการสอบ พวกเขายังสามารถให้ความช่วยเหลือคุณในการหาออกเมื่อการสอบจะดำเนินการในพื้นที่ของคุณ

โดยไม่คำนึงถึงถ้าการออกใบอนุญาตจะต้องอยู่ในสภาพของคุณหรือไม่นายจ้างไม่จำเป็นต้องมีผู้ช่วยทันตกรรมเพื่อการตรวจสอบพื้นหลังก่อนที่จะเริ่มการจ้างงาน นี้มีไว้สำหรับความปลอดภัยและการป้องกันของผู้ป่วยเช่นเดียวกับพนักงาน หากคุณมีพื้นหลังเป็นความผิดทางอาญาก็อาจป้องกันคุณจากความสามารถในการทำงานเป็นผู้ช่วยทันตกรรมในบางรัฐ ในอื่น ๆ คุณจะถูกกันออกไปถ้าเป็นอาชญากรรมทางเพศในธรรมชาติหรือความรุนแรงในธรรมชาติ ยังคงยังรัฐอื่น ๆ เพียง แต่ป้องกันไม่ให้คุณได้รับการว่าจ้างเป็นผู้ช่วยทันตกรรมถ้าคุณมีความเชื่อมั่นในความผิดทางอาญาในอดีตที่ผ่านมาเจ็ดปี

หากคุณคิดว่าการตรวจสอบประวัติของคุณจะเป็นปัจจัยในการดึงดูดการจ้างงานเป็นผู้ช่วยทันตกรรมเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะตรวจสอบในความต้องการของรัฐก่อนที่จะมีการลงทะเบียนเรียนและจบโปรแกรม มันไม่ควรที่จะอยู่บนใบสมัครของคุณไม่ว่าจะเป็นเกือบทุกสำนักงานทันตแพทย์จะดำเนินการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดในบุคคลทั้งหมดที่พวกเขากำลังพิจารณาการจ้างงานที่นำเสนอไป

ทันตกรรมส่วนใหญ่ใบอนุญาตผู้ช่วยที่ถูกต้องสำหรับระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปสามถึงห้าปี ในขณะที่การต่ออายุของคุณมาเนื่องจากคุณจะถูกส่งแบบสอบถามจากรัฐคณะกรรมการการแพทย์ของคุณ มันจะถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของคุณเกี่ยวกับความเชื่อมั่นใด ๆ หรือปัญหาที่รอการอนุมัติที่เกิดขึ้น โปรดทราบว่าใบอนุญาตของคุณผู้ช่วยทันตกรรมสามารถถูกเพิกถอนถ้าข้อมูลที่คุณวางบนต่ออายุพบว่าไม่ถูกต้องหรือถ้าคุณได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางอาญาในช่วงระยะเวลาการออกใบอนุญาต

มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณเข้าใจความต้องการของการออกใบอนุญาตผู้ช่วยทันตกรรมแตกต่างกันอย่างมากจากรัฐเพื่อให้รัฐ ดังนั้นถ้าคุณกำลังวางแผนที่จะย้ายไปยังอีกรัฐหนึ่งให้แน่ใจว่าคุณสามารถโอนใบอนุญาตของคุณจะกล่าวว่า คุณจะสามารถไปถ้าใบอนุญาตของคุณอยู่ในสถานะที่ดีและรัฐกรรมการทันตกรรมไม่ได้รับการตรวจสอบข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับคุณ รัฐที่คุณกำลังถ่ายโอนใบอนุญาตของคุณจะต้องได้ในระดับเดียวกันของความต้องการหรือน้อยกว่า มันต้องการรัฐใหม่มีมากขึ้นกว่าที่คุณมีแล้วคุณจะต้องได้รับทักษะที่ขาดหายไปหรือในชั้นเรียนเพื่อที่จะได้รับใบอนุญาต

การออกใบอนุญาตเป็นผู้ช่วยทันตกรรมสามารถช่วยให้คุณมีขอบกับการแล้วเสร็จสำหรับงานที่ดีที่คุณต้องการ นอกจากนี้ยังหมายถึงผู้ป่วยที่คุณมีคุณสมบัติที่จะทำงานในสำนักงานทันตกรรมและตอบสนองความต้องการทางทันตกรรมของพวกเขา นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มระดับของการจ่ายเงินในบางรัฐที่ออกใบอนุญาตของคุณสามารถใช้ได้ แต่ไม่จำเป็นต้อง คุณสามารถได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการสอบใบอนุญาตในพื้นที่ของคุณจากคณะกรรมการทันตกรรมของรัฐหรืออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรที่คุณ การสอบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทั่วไปและขั้นตอน