ตำแหน่งงานว่างในธนาคารบัญชีที่เปิดเป็นอาชีพที่มีความปลอดภัยและจ่ายเงินกัน

งานธนาคารเป็นประตูสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่มีเกียรติและเป็นหนึ่งในอาชีพที่ท้าทายมากที่สุดเป็นเศรษฐกิจทั้งวางอยู่บนภาคการธนาคาร หัวข้อการเปิดเสรีเมื่องานในธนาคารภาครัฐถูก จำกัด การจัดตั้งธนาคารเอกชนและสถาบันการเงินอื่น ๆ ขยายโอกาสในการทำงานสำหรับมืออาชีพ

ความหลากหลายของการให้บริการโดยธนาคารเช่นกองทุนรวมบัตรเครดิตสินเชื่อผู้บริโภคเช่นเดียวกับสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์, ซื้อขายในทองคำและหลักทรัพย์อื่น ๆ และกิจกรรมโฟเร็กนำในการเปิดใหม่สำหรับบุคคล มีจำนวนมากที่มีตำแหน่งงานว่างในภาคสาธารณะเช่นเดียวกับธนาคารเอกชนเป็นในปี 2010 จากโพสต์ของเสมียนที่ผู้นำกลุ่มทดลอง (PO) เช่นเดียวกับผู้บริหารระดับการจัดการเจ้าหน้าที่จูเนียร์ ทางคอมพิวเตอร์ของบริการธนาคารยังเพิ่มขึ้นความต้องการสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอที นอกจากนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเช่น CAs, บัญชีค่าใช้จ่ายของผู้สอบบัญชี, ที่ปรึกษาธุรกิจ, CFAs, ที่ปรึกษาประกันภัยสถาบันการเงิน ฯลฯ มีขอบเขตมากเกินไป

ในภาครัฐ, สำรองธนาคารแห่งอินเดีย (RBI) อยู่ที่ระดับสูงสุดและทำให้นโยบายและกฎระเบียบสำหรับทุกธนาคารพาณิชย์ในประเทศอินเดีย ตำแหน่งงานว่างในธนาคารรวมทั้ง RBI เต็มไปผ่านการตรวจสอบทั้งหมดอินเดียดำเนินการจัดการทั่วไปเกรดเกรดเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เกรด B ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประถมศึกษาจะมีการสรรหาผ่าน UPSC เจ้าหน้าที่เกรด B มีการแต่งตั้งให้ผ่านการสอบแข่งขันที่จัดทำโดยหน่วยงานธนาคารกลางของตัวเอง รายการในการธนาคารภาครัฐเช่นธนาคารรัฐของอินเดียและ บริษัท ย่อยธนาคารของอินเดียธนาคารกลางของอินเดียของตน ฯลฯ ปัญจาบธนาคารแห่งชาติเป็นยังผ่านการทดสอบวัตถุประสงค์และอัตนัยที่ดำเนินการโดยธนาคารเหล่านี้เป็นรายบุคคลผ่านธนาคารบริการจัดหางานบอร์ด (BSRBs)

ทดสอบวัตถุประสงค์ประกอบด้วยเหตุผลทางวาจาและที่ไม่ใช่คำพูด, ความถนัดเชิงปริมาณให้ความรู้ทั่วไปและภาษาอังกฤษ ผู้สมัครที่จะประสบความสำเร็จมีที่จะมีคุณสมบัติทั้งสองส่วน ในปี 2010 ช่องว่างในธนาคารของอินเดียมีขนาดใหญ่ ธนาคารดำเนินการทดสอบเพื่อรับสมัครเสมียน 2467 & 2000 ผู้นำกลุ่มธนาคารทั่วไป (GBOs) นอกจากนี้ยังมีไดรฟ์การรับสมัครงานพิเศษของ GBOs สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออินเดียในปีเดียวกัน

ธนาคารเอกชนหรือ บริษัท ข้ามชาติรับสมัครผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการจัดการสำหรับการโพสการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จากไดรฟ์ตำแหน่งในมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรที่มีประสบการณ์จากภาคการธนาคารของตัวเองในตำแหน่งสูงสุด ผู้สมัครที่มีการสื่อสารที่ดีและทักษะความสามารถในการจัดการกับลูกค้าที่มีความรู้คอมพิวเตอร์และความรู้พื้นฐานของภาคการธนาคารเป็นที่ต้องการของธนาคารเอกชน บางธนาคารเอกชนยังดำเนินการตรวจสอบสำหรับการเติมตำแหน่งงานว่าง อุตสาหกรรมการธนาคารมีการเติบโตที่ก้าวอย่างรวดเร็วและยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแนะนำของคอมพิวเตอร์ได้ทำให้งานสะดวกสำหรับมืออาชีพ ค่าตอบแทนที่เสนอนี้ยังเป็นที่ดีทั้งในภาครัฐและเอกชนภาคธนาคารและโปรโมชั่นทันเวลาทำให้ธนาคารเป็นอาชีพที่ร่ำรวยในประเทศอินเดีย ตำแหน่งงานโดยรวมในธนาคารอันยิ่งใหญ่และมันก็เป็นอาชีพที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะรู้สึกการเต้นของชีพจรเศรษฐกิจของประเทศ