ต้องการงานแกรนด์ – เรียนรู้ที่จะตอบคำถามสัมภาษณ์ได้อย่างถูกต้อง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งสำหรับการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็วใกล้ คุณได้ตรวจสอบประวัติส่วนตัวของคุณและทำให้สำเนาพิเศษในกรณีที่คุณมีมือออกมากขึ้นในระหว่างการสัมภาษณ์ครั้งนี้ คุณพยายามที่จะคิดออกว่าคำถามอื่น ๆ ที่อาจจะถามในการสัมภาษณ์ครั้งนี้และเป็นหนึ่งในคำถามปรากฏขึ้นสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของคุณ คุณกำหนดคำตอบที่เป็นไปได้สำหรับคำถามนี้ สิ่งที่ควรจะตอบสนองที่เหมาะสม? ที่นี่คำแนะนำบางอย่างที่อาจช่วยให้คุณมี

ให้แน่ใจว่าคำตอบของคุณจะไม่ทำให้ดูเหมือนว่าคุณไม่ได้มีคุณสมบัติสำหรับงาน หากมีงานประจำเป็นผู้ช่วยผู้จัดการในส่วนของกีฬาบอกว่าคุณใช้ในการเล่นเกมที่ห้องนั่งเล่นในร่มก็อาจทำให้เสียโอกาสในการรับงาน มันอาจจะดีกว่าที่จะบอกว่ามีหลายประเภทของกีฬาและคุณมีมากกว่ายินดีที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขา งานจะทำให้คุณมีโอกาสที่จะขยายความรู้ของคุณในกีฬาที่แตกต่างกันและให้สเปกตรัมเพิ่มสำหรับการเสริมสร้างอาชีพของคุณ

หลีกเลี่ยงการถูกโอ้อวด จะพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ บริษัท มักจะมองหาคนที่มีความเปิดกว้างและยินดีที่จะเรียนรู้ ผู้สัมภาษณ์คือการค้นหาความกระตือรือร้นและความถนัดในการเรียนรู้สิ่งใหม่จากคุณ พยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณต้องการที่จะเรียนรู้และฝึกฝนวิธีการใหม่ในการทำงานของคุณ

ไม่ฟุ้งซ่าน ฟังดีเพื่อสัมภาษณ์และตอบสนองต่อคำถามและความคิดเห็นของเขาในลักษณะมืออาชีพ ให้สัมภาษณ์ความรู้สึกที่คุณมีความสนใจในการงานและที่คุณสามารถจัดการกับการมอบหมายงานที่อาจจะได้รับให้คุณ

อาจจะมีคำถามสัมภาษณ์ไม่กี่รายที่คุณอาจท้ายให้คำตอบมาตรฐานแม้ว่าที่ไม่ได้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของคุณ พยายามที่จะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ บริษัท สามารถถอดรหัสถ้าคุณจะให้คำตอบมาตรฐาน ลองตอบตามความรู้สึกและความเชื่อมั่นของคุณ เป็นคนซื่อสัตย์ในการตอบของคุณ

แสดงให้เห็นว่าคุณมีความกระตือรือร้นและสนใจในการทำงานกับ บริษัท ความตั้งใจของคุณที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เป็นข้อบ่งชี้ที่ดีให้กับ บริษัท ที่คุณมีความสนใจในงานและล้ำหน้าไปในระดับที่สูงขึ้นใน บริษัท บริษัท มีความกังวลกับคนที่แสดงความปรารถนาที่จะมีอาชีพการงานกับ บริษัท พวกเขาไม่ชอบคนที่ต้องการงานในระยะสั้นเพียงเพื่อเพิ่มมันเป็นส่วนหนึ่งของงานของพวกเขา

ในระหว่างส่วนหลังของการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์อาจจะถามคำถามใหญ่ – สิ่งที่เป็นจุดอ่อนของคุณ? ตอบคำถามตามความเป็นจริงและตรงไปตรงมา ไม่พิณเมื่ออ่อนตัว แต่แสดงความตั้งใจของคุณที่จะเรียนรู้และเอาชนะความอ่อนแอที่คุณคิดคุณอาจมีใด ๆ ตอบในลักษณะที่ระมัดระวัง คุณสามารถพูดถึงความอ่อนแอของคุณในทางอารมณ์ขันในขณะที่มันอาจทำให้ผู้สัมภาษณ์และคุณสบายใจ ให้แน่ใจว่าอารมณ์ขันเป็นที่ยอมรับร่วมในการสัมภาษณ์ บอกว่าจุดอ่อนของคุณจะดื่มไม่ได้อาจจะไปได้ดีกับผู้สัมภาษณ์

หลังจากที่ทั้งหมดจะพูดและทำผู้สัมภาษณ์อาจทำให้คุณมีโอกาสที่จะถามคำถาม ถามคำถามเกี่ยวกับงานต่างๆใน บริษัท และโอกาสของความก้าวหน้าภายใน บริษัท แสดงให้เห็นว่าคุณมีความสนใจในการปลูกกับ บริษัท ฟังการตอบสนองของพวกเขาและขอชี้แจงถ้าคุณไม่เข้าใจคำตอบของพวกเขา

พูดคุยโดยตรงกับผู้สัมภาษณ์ แต่ไม่ได้จ้องมองที่คน ๆ นั้น ผู้สัมภาษณ์จะสังเกตเห็นว่าตาของคุณหลงทางไปและอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจในการอภิปราย เวิ้งว้าง ให้คำตอบที่ซื่อสัตย์และจริงใจ ถ้าการสนทนาไปสู่​​วิชาอื่น ๆ พยายามที่จะใช้โอกาสที่จะพูดถึงประสบการณ์และความรู้ในเรื่องอื่น ๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับงาน ความตั้งใจของคุณที่จะเรียนรู้ธุรกิจของ บริษัท ฯ อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้คุณได้งาน