ต้องการที่จะทำงานในการดูแลสุขภาพได้รับปริญญาทางรังสีวิทยา

การดูแลสุขภาพเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานเสมอและสถานที่เป้าหมายงานยังคงเป็นที่สูงแม้ว่าโอกาสในการทำงานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมายในระดับค่อนข้างต่ำ หากคุณต้องการที่จะทำงานในการดูแลสุขภาพและคุณมีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และคุณดีที่วิทยาศาสตร์ที่คุณควรพิจารณาได้รับปริญญารังสีวิทยา รังสีแพทย์เป็นช่างเทคนิคที่จะนำผู้ป่วย X-Rays และยังผสมและช่วยให้ผู้ป่วยสีย้อมที่แพทย์ใช้เพื่อการวินิจฉัย เมื่อย้อมสีจะได้รับ X-Ray ถูกนำไปช่วยแพทย์กำหนดลักษณะของอาการของผู้ป่วย รังสีแพทย์บางคนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย​​เช่น CT สแกนเนอร์และ MRI สแกนเนอร์ รังสีแพทย์จะเป็นส่วนสำคัญของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลหลายแห่งไม่ได้มีรังสีแพทย์พอพนักงานเพราะพวกเขาไม่สามารถหารังสีแพทย์พอผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรอง เมื่อเร็ว ๆ นี้ต้นปี 2003 มี 38 ระบุว่ารังสีแพทย์ที่จำเป็นในการได้รับการรับรองเป็น เพื่อให้ได้ใบรับรองรังสีวิทยาคุณจะต้องมีระดับรังสีและผ่านการสอบพิเศษ แม้ว่ารัฐที่คุณต้องการที่จะทำงานในไม่จำเป็นต้องมีรังสีแพทย์จะมีระดับรังสีและได้รับการรับรองเกือบทุกโรงพยาบาลในประเทศที่ค่อนข้างจะจ้างรังสีแพทย์ที่มีระดับรังสีกว่าจ้างรังสีแพทย์ไม่มีปริญญารังสีวิทยาดังนั้นหากคุณ ต้องการที่จะเป็นรังสีแพทย์คุณแน่นอนควรจะได้รับปริญญาทางรังสีวิทยา มากกว่าหลักสูตรของอาชีพของคุณคุณจะได้รับหลายร้อยหลายพันดอลล่ามากขึ้นถ้าคุณมีระดับรังสีกว่าที่คุณจะได้รับไม่มีปริญญารังสีวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณต้องการที่จะเข้าไปพิเศษรังสีวิทยาเช่น CT หรือ MRI สแกน

รังสีแพทย์อยู่ในความต้องการสูงดังนั้นถ้าคุณมีความปรารถนาที่จะทำงานในการดูแลสุขภาพใด ๆ ที่คุณควรคิดเกี่ยวกับการรับปริญญารังสีวิทยา มีหลักสูตรปริญญารังสีวิทยาออนไลน์ที่คุณสามารถใช้เพื่อให้ได้องศารังสีวิทยาเป็น คุณยังอาจจะสามารถที่จะได้รับงานในระดับต่ำในแผนกรังสีวิทยาจากโรงพยาบาลท้องถิ่นในขณะที่คุณทำงานบนได้รับปริญญารังสีวิทยาถ้าคุณบอกผู้บริหารโรงพยาบาลที่คุณอยู่ในโรงเรียนและคุณปริญญารังสีวิทยา รังสีแพทย์ที่มีการศึกษาระดับปริญญาและได้รับการรับรองสามารถรับสัญญาณขนาดใหญ่โบนัสของหลายพันดอลลาร์ที่บางโรงพยาบาลเพราะมีดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการฝึกฝนรังสีแพทย์ที่มีระดับรังสี หากคุณกำลังมองที่จะเปลี่ยนอาชีพและคุณต้องการเพื่อสลับไปยังอาชีพที่มักจะอยู่ในความต้องการและส่วนใหญ่จะไม่เคยได้รับการจ้างที่คุณควรพิจารณาการไปโรงเรียนออนไลน์เพื่อรับปริญญารังสีวิทยาและการทำงานในรังสีวิทยา ในการสำรวจล่าสุดพบว่ารังสีแพทย์ที่ไม่ได้มีระดับรังสีที่ได้รับเกี่ยวกับ $ 27,000 ต่อปีในช่วงปลายสุดของสเปกตรัมค่าจ้างและรังสีแพทย์ที่มีระดับรังสีได้กว่า $ 55,000 ที่ปลายด้านบนมากของสเปกตรัมค่าจ้าง เห็นได้ชัดว่ามีระดับรังสีมีผลกระทบอย่างมากกับเท่าใดเงินที่คุณสามารถสร้างรายได้เป็นรังสีแพทย์