ทักษะการใช้ภาษาของคุณ

มีโอกาสการจ้างงานจำนวนมากสำหรับคนที่มีทักษะการใช้ภาษาอยู่ในช่วงที่ไร้ขีด จำกัด ของอุตสาหกรรม 94% ของประชากรโลกไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกของพวกเขาและ 75% ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษที่ทั้งหมด ในขณะที่คุณสามารถชื่นชมโลกที่พูดได้หลายภาษาและ บริษัท ที่ขณะนี้ทราบว่าพวกเขาต้องการภาษาต่างประเทศในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ

ปฏิบัติงานใดสามารถเกี่ยวข้องกับภาษา ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ ควบคุมเครดิต, นักข่าว, นักวิจัยตลาดผู้ช่วยส่วนตัวของที่ปรึกษาด้านการสรรหา, เจ้าหน้าที่ความช่วยเหลือทางเทคนิค หมายเช่นที่กล่าวข้างต้นเป็นเรื่องธรรมดาของคนส่วนใหญ่ของงานที่มีการใช้ภาษา ทักษะการใช้ภาษาอาจจะเป็นการพิจาณาน้อยในงานดังกล่าว แต่เมื่อรวมกับคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงหรือความเชี่ยวชาญที่พวกเขาจริงๆสามารถเพิ่มตัวเลือกอาชีพของคุณ

เมื่อสมัครโพสต์ที่ใช้สกิลภาษาของคุณไม่ได้เป็นหน้าที่หลักของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่คุณไม่ได้ไปเน้นความต้องการของคุณที่จะใช้ทักษะภาษาของคุณ แต่ขายมันเป็นโบนัสเพิ่มนอกเหนือไปจากทักษะอื่น ๆ ของคุณ ความสามารถทางภาษาของคุณเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มาก แต่คุณจำเป็นต้องได้รับการโน้มน้าวใจเกี่ยวกับวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่คุณจะได้ใช้มันในทุกชนิดของสถ​​านการณ์ที่แตกต่างกัน

คล่องแคล่วในการใช้ภาษามีแนวโน้มที่จะให้ผู้สมัครเลือกมากขึ้น แต่ถึงแม้ความสามารถพื้นฐานคือความต้องการมากในขณะที่นายจ้างหาผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติหรือทำลายน้ำแข็งที่มีเพียงไม่กี่วลีที่ประชุม คุณสามารถได้รับหรือการฟื้นฟูความรู้ภาษาของคุณในหลายวิธีเช่นการเรียนภาคค่ำที่วิทยาลัยท้องถิ่นที่บ้านกับครอบครัวถ้าภาษาแม่ของคุณไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษเวลาที่ใช้ในประเทศอื่นที่มีภาษาเป็นคำพูดหรือการลงทะเบียนเรียนกับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย .

บริษัท และองค์กรที่มีธุรกิจในต่างประเทศลูกค้าหรือการเชื่อมโยงมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสมากที่สุดสำหรับคนที่มีทักษะการใช้ภาษา นอกจากนี้ยังนำไปใช้กับ บริษัท ที่ไม่ผ่านเว็บหรือต่างประเทศที่เป็นเจ้าของ แต่กับที่เคยขยายสหภาพยุโรปและการย้ายถิ่นของแรงงานมีฝีมือระหว่างประเทศสมาชิกมีโอกาสเช่นเดียวกับหลายภายในภาครัฐที่มี ในสหราชอาณาจักรคนเดียวกว่า 300 ภาษาที่แตกต่างพูด – ภาษาอังกฤษมากมักจะไม่ได้ภาษาแม่ เพื่อให้บริการที่ดีขึ้นและให้สามารถเข้าถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันหลายบทบาทรัฐบาลท้องถิ่นต้องการคนที่สามารถพูดภาษาชุมชน การสื่อสารระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังมีความสำคัญที่จะนำการลงทุนใหม่หรือการทำงานในความร่วมมือกับภูมิภาคอื่น ๆ ในยุโรปและทั่วโลก