ทักษะที่จำเป็นที่จะกลายเป็นที่ปรึกษาด้านการสรรหา

คุณจะต้องเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นและความทะเยอทะยานที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านการสรรหา การสื่อสารที่ดีเยี่ยมและทักษะการฟังจะต้องเป็นกำลังความสามารถในการทำงานร่วมกับทีมงาน จะมีเวลาเมื่อเขาหรือเธอจะต้องคิดได้อย่างรวดเร็วและตรงตามกำหนดเวลาและเป้าหมาย คุณควรเป็นเป้าหมายมากที่มุ่งเน้นการมีองค์กรที่ดีและทักษะการบริหารที่แข็งแกร่ง

responsibilit8es ของคุณจะรวมถึงความสามารถในการทำให้สายเย็นเพื่อให้ได้ buseinss ใหม่จากลูกค้าใหม่ให้บริการที่ดีเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจกำไรและความจงรักภักดีในตัวคุณ

ที่ปรึกษาจัดหางานได้รับการว่าจ้างโดย บริษัท ของลูกค้าที่จะหาผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานว่างของพวกเขา เป็นที่ปรึกษาด้านการรับสมัครคุณจะได้รับรายละเอียดของตำแหน่งงานว่างจากลูกค้าเหล่านี้และงานของคุณจะเป็นที่จะหาผู้ที่เหมาะสมบาง เมื่อต้องการทำงานดีที่ปรึกษาด้านการสรรหาจะใช้ความรู้ของ บริษัท ลูกค้าของพวกเขาเช่นโครงสร้างของ บริษัท สิ่งที่สภาพการทำงานที่มีความเหมือนจริงและยังมีบุคลิกของตำแหน่งระดับสูง

ตำแหน่งงานว่างที่อาจจะชั่วคราวทำงานถาวรหรือสัญญา นอกจากนี้ยังมีงานในระดับรายการขวาขึ้นถึงตำแหน่งระดับสูง อุตสาหกรรมอาจจะเป็นชนิดใด แต่ถ้าคุณทำงานสำหรับ บริษัท จัดหางานผู้เชี่ยวชาญแล้วคุณจะหางานในวงการอุตสาหกรรมว่า บริษัท จัดหางานทั่วไปมากขึ้นอาจจะมีทีมงานของผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ

เป็นที่ปรึกษาด้านการรับสมัครคุณจะต้องไปหาผู้สมัครมากกว่าหนึ่งที่เหมาะสมและตรวจสอบการอ้างอิงของพวกเขาก่อนที่จะส่งใบสมัครไปยังลูกค้า บางที่ปรึกษาจัดหางานจะขอให้สำหรับการประชุมหรือการให้คำปรึกษาโทรศัพท์ที่ดียาวเป็นครั้งแรกเพื่อให้ที่ปรึกษาด้านการสรรหาสามารถรับความรู้สึกสำหรับประเภทของบุคคลและสิ่งที่มีความสามารถที่แข็งแกร่งของพวกเขา

มันเป็นงานของที่ปรึกษาในการขายงานให้กับพวกเขา บอกพวกเขาทั้งหมดเกี่ยวกับประโยชน์ของการทำงานให้กับลูกค้าและสิ่งที่พวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ถ้างานเสร็จดีและผู้สมัครก็จะได้รับการว่าจ้างจากลูกค้าที่ปรึกษาด้านการสรรหาจะได้รับค่าคอมมิชชั่นสำหรับการให้บริการของพวกเขา

และมีคุณสมบัติไม่ม่านซึ่งจะช่วยให้การหาบทบาทที่ปรึกษาด้านการสรรหาเช่นการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่มี แต่ให้คำปรึกษาหลายต้อนรับทุกประเภทของผู้สมัครจากช่วงของพื้นหลัง ขอบเขตงานเป็นบทบาทผลที่ขับเคลื่อนด้วยดังนั้นทักษะและทัศนคติจะมีความสำคัญมากกว่าคุณวุฒิทางการศึกษาที่เกิดขึ้นจริง

ที่ปรึกษาจัดหางานจะได้รับเงินเดือนขั้นพื้นฐานที่มีคณะกรรมการด้านบน salaryfor พื้นฐานที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมคือระหว่าง£ 15,000 £ 20,000 คณะกรรมการจะมีการเจรจาต่อรองกับ บริษัท ลูกค้าและอาจจะอีก 15% หรือมากกว่าเงินเดือนของผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จ ด้วยประสบการณ์ที่คุณอาจจะมีรายได้ถึง£ 40,000 และอาจมีการใช้งานของ บริษัท รถและโทรศัพท์มือถือที่ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน