ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลค่าตอบแทนเ​​พื่อประโยชน์ของคุณเอง

ถ้าคุณจะเชื่อว่าทั้งหมดที่คุณเห็นในข่าวหนึ่งจะคิดว่ามีเพียงห้องสำหรับมองในแง่ดีมาก ๆ ในตลาดงาน อย่างไรก็ตามสำหรับวิสัยทัศน์ที่มีความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและการใช้ประโยชน์จากยากที่จะเห็นโอกาสที่มีเหตุผลสำหรับความหวัง

ย้ายไปยังตำแหน่งบริหาร

ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เป็นเวลาที่จะเริ่มต้นศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหารเพื่อเตรียมตัวสำหรับการขั้นตอนขนาดใหญ่ได้ถึงความฝันในขณะที่ตำแหน่งการจัดการคอ รับ pickings มีบาง แต่ที่จะเปลี่ยนในอนาคตที่จะมา

การที่บุคคลการจัดการใหม่ของคุณ

อย่างไรก็ตามในขณะนี้คือเวลาที่ดีที่สุดที่จะสร้างคนใหม่ของคุณในขณะที่ออกจากงานบริหารทรัพยากรบุคคล ทำไม? ครับเพราะมีจำนวนมากดังนั้นออกมีที่จะออกจากการทำงานที่นายจ้างอาจไม่ได้คาดหวังการใช้ใต้ถุนที่จะใช้ใด ๆ เพิ่มเติม

padding งานทุกคนของคุณไม่ได้

ดังนั้นสิ่งที่เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานของผู้บริหารหน้าที่? อ้างไม่ได้มีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะมีจำนวนมากดังนั้น บริษัท บนเที่ยวบินที่ได้ไปหน้าอก เพียงแค่เลือกหนึ่งให้กำหนดตำแหน่งตัวเองและมันจะเป็นไปไม่ได้สำหรับการใดนายจ้างที่มีศักยภาพในการตรวจสอบของคุณ BS

แขวนอยู่ในนั้น

คำถามต่อไปที่คุณอาจจะถามคือสิ่งที่เกี่ยวกับความรู้ที่เกิดขึ้นจริงและประสบการณ์มาก่อนจริง จะไม่พวกเขาตระหนักดีว่าคุณเป็นเต็มรูปแบบของ BS หลังจากที่คุณได้รับการว่าจ้างและคาดว่าจะจริงจะเป็นผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์?

สองหัวข้อที่จะคุ้นเคยกับ

ถ้าคุณไม่ได้กลายเป็นความรู้เกี่ยวกับข้อมูลค่าตอบแทนและมีความคุ้นเคยกับ HR ซอฟแวร์ ในความเป็นจริงถ้าคุณมีสองหัวข้อเหล่านี้ภายใต้เข็มขัดของคุณคุณอาจพบว่าตัวเองมีจะเป็นหนึ่งที่จะอธิบายให้ข้อดีเก๋าเก่าว่าสิ่งที่ทำอยู่ในขณะนี้แผนกทรัพยากรมนุษย์ บริษัท