ทำให้เกิดความพึงพอใจในงานอะไร

เพื่อให้มีองค์กรที่ประสบความสำเร็จจากการเป็นผู้มีอำนาจสูงที่คุณควรให้แน่ใจว่าระดับความพึงพอใจของพนักงาน มีหลายตัวแปรที่สามารถใช้ในการวัดความพึงพอใจในงานและคุณควรจะตระหนักถึงทุกองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อวิธีการที่บุคคลรู้สึกเกี่ยวกับงานของเขา แง่มุมดังกล่าวจำนวนมากที่นำไปสู่​​ความพึงพอใจเป็นผลงานของตัวเองจ่ายโปรโมชั่นที่ประสบความสำเร็จในการทำงานเพื่อนร่วมงานการกำกับดูแลและผลประโยชน์

คิดเกี่ยวกับงานของคุณเป็นที่หนึ่งที่ดีที่สุดที่คุณเคยมี? สิ่งที่คุณมีความสุขมากที่สุด? คนส่วนใหญ่ยอมรับความจริงที่ว่าค่าจ้างเป็นสาเหตุพื้นฐานของความพึงพอใจและมีความสุข แต่ก็ไม่พบที่จะเป็นจริงในกรณีส่วนใหญ่ พนักงานเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่มากที่สุดเพราะงานที่น่าสนใจให้พวกเขามีโอกาสที่จะได้รับความหลากหลายของงานงานการฝึกอบรมชั่วโมงการทำงานมีความสุขและการควบคุมงานของพวกเขานี้เป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการส่วนใหญ่ของคนงาน คนที่มีความสามารถเพลิดเพลินไปกับการทำงานที่ท้าทายความสามารถเมื่อเทียบกับงานประจำ

แล้วมาจ่ายเงินคนมักจะหารือเกี่ยวกับงานบนพื้นฐานเงินเดือน มีความสัมพันธ์ที่น่าสนใจระหว่างการจ่ายเงินและความพึงพอใจคือ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศด้อยพัฒนามักจะมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจ่ายและในทางกลับกันอย่างมีความสุข และยังพบอีกว่าเมื่อแต่ละบรรลุระดับที่เฉพาะเจาะจงของความพึงพอใจของความสัมพันธ์นี้จะหายไป งานที่มีการชดเชยอย่างดีมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยไม่สูงกว่าผู้ที่จะได้รับเงินมากน้อย เงินที่กระตุ้นให้เรา แต่มันไม่จำเป็นว่าสิ่งที่กระตุ้นให้เราต้องทำให้เรามีความสุขยัง

นอกจากนี้จะต้องจ่ายสิ่งที่สามารถเป็นปัจจัยทางอารมณ์ที่อาจทำให้เกิดความพึงพอใจให้กับบุคคลอื่นเป็นเป้าหมายของเขา บุคคลที่ระบุเป้าหมายของพวกเขาในองค์กรและย้ายไปทางเป้าหมายกับคนที่ทำงานที่นั่น บางครั้งคนที่รู้สึกว่ามันจะเป็นกับบรรทัดฐานที่จะเลิกหรือถ้าเขาจะเลิกเขาไม่สามารถยังคงมีวิถีชีวิตแบบเดียวกัน ดังนั้นมันจึงดูเหมือนว่า 9-5 งานถูกกำหนดไว้ว่าเขาและเขาสูญเสียความสนใจของเขาในนั้น

แรงงานมีความสุขแรงงานผลผลิต ความมุ่งมั่นขององค์กรนอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากความพึงพอใจในงาน คนขึ้นมีความมุ่งมั่นให้กับองค์กรของพวกเขาที่ดีกว่าคือผลผลิตของตน องค์กรมีการทำงานที่จะทำให้พนักงานของพวกเขามีความสุขโดยมุ่งเน้นไปที่สภาพการทำงานและปรับปรุงสภาพแวดล้อม บุคลิกที่ยังมีบทบาทสำคัญในการพึงพอใจในงาน ทัศนคติที่คนมีความพึงพอใจมากขึ้นและคนที่มีน้อยบวกเกี่ยวกับตัวเองมีโอกาสน้อยที่จะชอบงานของพวกเขา
พึงพอใจในงานเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการประเมินความสำเร็จขององค์กร องค์กรการผลิตเป็นหนึ่งในคนงานที่มีความพึงพอใจและสภาพแวดล้อมที่มีความสุข

คำหลัก
พนักงานมีความสุขและแรงจูงใจการทำงาน, ความพึงพอใจในปัจจัยที่พึงพอใจในงานสำคัญของความพึงพอใจของพนักงาน