ทำไมการเรียนรู้พูดในที่สาธารณะเป็นสิ่งสำคัญที่อาชีพของคุณ

เมื่อมาถึงโรงเรียนมีตันเรื่องที่เราต้องเรียนรู้เพื่อที่จะติดตามการทำงานของทางเลือกของเราเป็น แต่ออกจากชั้นเรียนทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่มักจะไม่จำเป็น – พูดในที่สาธารณะ

พูดในที่สาธารณะเป็นประโยชน์มากกับทุกคนในที่ทำงานและที่พยายามที่จะมีอาชีพ ทำไม? เพราะคุณสอนวิธีที่จะนำเสนอตัวเองให้คนอื่น ๆ และวิธีการที่จะนำเสนอโครงการของคุณหรือกลุ่มคน

หนึ่งบวกของพูดในที่สาธารณะคือรู้วิธีที่จะนำเสนอตัวเองในลักษณะมืออาชีพกับใครบางคนและวิธีการที่จะพูดเพื่อให้ทุกสิ่งที่คุณพูดทำให้รู้สึก ถ้าคุณไปสำหรับการสัมภาษณ์และคุณมีประสาทและทำให้รำคญไปรอบ ๆ และสะดุดผ่านแต่ละประโยคแล้วคุณจะเห็นได้ชัดว่าไม่ทราบวิธีที่จะนำเสนอตัวเอง พูดในที่สาธารณะจะช่วยให้คุณที่จะเอาชนะความกลัวของคุณและเรียนรู้ที่จะพูดกันเพื่อให้คุณสามารถที่จะแสดงวิธีการที่ธุรกิจมืออาชีพอย่างคุณและให้คุณได้รับงานในฝันของคุณ

พูดในที่สาธารณะไม่ได้เป็นเพียงเกี่ยวกับการพูดคุยกับคนอื่น ๆ – แต่ยังเกี่ยวกับการรับข้อความที่คุณกำลังพยายามที่จะส่งพวกเขาและให้แน่ใจว่าพวกเขาเชื่อว่าสิ่งที่คุณพูด คุณต้องการให้พวกเขาที่จะตอบสนองคุณในทางบวกไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจ ดังนั้นเพื่อที่จะได้รับงานในระหว่างการสัมภาษณ์ที่คุณไม่เพียงต้องการที่จะพูดอย่างมืออาชีพ – แต่คุณยังต้องการที่จะพูดคุยกับความรักและความเชื่อมั่น คุณต้องการให้พวกเขารู้ทันทีว่าคุณมีสิ่งที่จะ

ในช่วงงานบางอย่างที่คุณจะได้พบกับการพูดในที่สาธารณะที่มีประโยชน์มากถ้าคุณจะต้องทำการนำเสนอไปยังกลุ่มใหญ่ของผู้คน อีกครั้งคุณต้องการที่จะสามารถที่จะขายความคิดของคุณและเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจสิ่งที่คุณพูดและเหตุผลที่คุณเชื่อในมัน เพื่อใช้เวลาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่จะเรียนรู้พูดในที่สาธารณะและปรับปรุงทักษะของคุณสำหรับการประกอบอาชีพใหม่ของคุณ