ทำไมคนบางคนอาจจะไม่ได้คิดของการใช้งานส่วนตัวในอินเดีย

จนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้มีน้อยมากที่ บริษัท เอกชนในประเทศอินเดียมีหน่วยธุรกิจที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์และต้องกำลังคนจำนวนมากได้ สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในขณะนี้และจำนวนมากของ บริษัท ที่แตกต่างกัน (ส่วนใหญ่ บริษัท ยาและไอที) ได้เปิดสำนักงานของพวกเขาในประเทศ บริษัท เหล่านี้จะจ่ายเงินเดือนขนาดใหญ่และยังมีจำนวนมากของผลประโยชน์ที่แตกต่างกันให้กับพนักงานของพวกเขา แต่ดูเหมือนว่าสิ่งดังกล่าวเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถวาดภาพผู้สมัครที่มีศักยภาพมากต่อพวกเขา ส่วนใหญ่ของผู้คนดูเหมือนจะชอบงานงานธนาคารกว่างานภาคเอกชนและนี่เป็นเหตุผลบางอย่าง:

·ทักษะการสื่อสาร: อินเดียไม่ได้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการรู้หนังสือสูงมากไม่น่าแปลกใจที่ผู้คนจากพื้นที่ชนบท (และบางครั้งก็อาศัยอยู่ในเมือง) จะไม่สะดวกสบายมากในการสื่อสารภาษาอังกฤษ นี้เป็นหนึ่งในความต้องการขั้นพื้นฐานใน บริษัท เอกชนมากที่สุด (ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นก็จะถือว่าเป็น) และคนก็ไม่ต้องการที่จะรู้สึกละอายใจเพื่อที่จะไม่สามารถที่จะสื่อสารให้บริการในภาษาต่างประเทศ มีหลาย บริษัท ที่นำเสนอโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อมาใหม่มี แต่สิ่งดังกล่าวแทบจะไม่ใด ๆ ที่ดีให้กับผู้ที่ทำให้ตัวเองไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่เบื้องหลังของผนังของความภาคภูมิใจเท็จและอาตมา!

·ทักษะคอมพิวเตอร์: มันเป็นความจริงว่าเกือบทั้งหมดของชั้นบนสุดไอทีและ บริษัท คอมพิวเตอร์มีอินเดียนแดงในอันดับบนของพวกเขา แต่อินเดียเฉลี่ยอยู่ที่อะไร แต่รู้คอมพิวเตอร์ เกือบทุก บริษัท เอกชนจะคุณจะต้องมีอย่างน้อยบางทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและเป็นสิ่งที่ทำให้ขาดคุณสมบัติในอินเดียโดยเฉลี่ยในกรณีส่วนใหญ่ บอกไว้ก่อนหน้านี้ บริษัท ฯ ฝึกอบรมให้มีความสามารถในการทำร้ายตนเองและด้วยเหตุนี้ไม่ได้เป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้สำหรับผู้สมัคร

·เวลาทำการ: ในงานอินเดียธนาคารได้เสมอที่นิยมมากขึ้นหนึ่งเหตุผลพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังมันเป็นภาระงานต่ำและตารางเวลาการทำงานแปดชั่วโมง อะไรที่เกินกว่าแปดชั่วโมงถือว่าเป็นเสมอการทำงานล่วงเวลา ที่ไม่ได้เป็นวิธีการที่ บริษัท เอกชนดำเนินงาน – เป็นหนึ่งในความต้องการที่จะใส่ในอย่างน้อย 12-13 ชั่วโมงการทำงานก่อนที่จะได้คิดที่จะกลับบ้าน ชาวอินเดียจำนวนมากไม่สามารถแม้แต่จะคิดทำนั้น

·ไม่มีการทุจริต: ดีมีบาง บริษัท เอกชนที่มีอำนาจที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของประเทศ (สายการบินยาและธนาคาร ฯลฯ ) ที่มี แต่ส่วนใหญ่ของพวกเขาทำไม่ได้ แม้ผู้ที่มีอำนาจและความสามารถในการจัดการกับเศรษฐกิจของประเทศมีระบบที่ดีเพื่อให้เกิดความเสียหายที่อ่าว เท่าที่หน่วยงานของธนาคารมีความกังวลสิ่งที่ตรงข้าม มีจำนวนมากของผู้สมัครออกมีที่ใช้สำหรับงานของธนาคารในความหวังที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายการธนาคารบางเสียหายเป็น! สงสัยไม่มีผู้สมัครดังกล่าวปฏิเสธแม้แต่ที่ดีที่สุดงานเอกชนที่มีอยู่ใน country.Irrespective ของผลประโยชน์ที่นำเสนอก็ยังคงยังคงเป็นจริงว่างานของธนาคารที่ดีที่สุด! คุณเพียงแค่ต้องพิสูจน์ว่าคุณเป็นผู้ใหญ่พอที่จะจัดการกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับงานธนาคารอินเดียวันนี้