ทำไมคุณควรเขียนให้สัมภาษณ์จดหมายขอบคุณ

หางานไม่เพียง แต่รวมถึงการสมัครงานและการสัมภาษณ์ แต่ยังเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับงานที่คุณต้องการ สัมภาษณ์ไม่ควรได้รับการพิจารณาเป็นกระบวนการในตอนท้ายของการหางาน ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะเขียนให้สัมภาษณ์จดหมายขอบคุณ

คุณต้องสงสัยว่าทำไมคุณควรเขียนหลังจากสัมภาษณ์จดหมายขอบคุณ นี่คือรายการของเหตุผลที่ว่าทำไมมันเป็นสิ่งสำคัญคือ:

การเขียนจดหมายขอบคุณหลังจากการสัมภาษณ์สามารถออกจากความประทับใจในเชิงบวกกับนายจ้างและจะแยกแยะความแตกต่างของคุณจากผู้สมัครคนอื่น

นายจ้างจะจำคุณ มันจะดีที่สุดที่จะส่งจดหมายภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการสัมภาษณ์

อย่าลืมที่จะเขียนจดหมายขอบคุณบุคคลที่เฉพาะเจาะจงและไม่ได้เป็นเพียงชื่อทั่วไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสะกดชื่อถูกต้องและให้แน่ใจว่าคุณใช้ชื่อที่เหมาะสม ไม่มีแกะสลักบาปมากกว่าที่จะลดในตำแหน่งคนตำแหน่งสูง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอขอบคุณคุณตัวอักษรเป็นธุรกิจเหมือนในลักษณะที่ปรากฏและไม่ควรที่จะพิมพ์ลงบนกระดาษเช่นเดียวกับประวัติส่วนตัวของคุณ ใครบางคนได้เคยพิสูจน์อักษรจดหมายของคุณก่อนที่จะส่งเพื่อให้แน่ใจว่ามันไร้ที่ติ

เขียนแต่ละจดหมายขอบคุณที่แยกจากกันแม้ว่ารูปแบบจะคล้ายกันสำหรับแต่ละตัวอักษร ในทำนองเดียวกันการพยายามที่จะเน้นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงในการสัมภาษณ์ของคุณและย้ำคุณสมบัติเช่นเดียวกับความสนใจอย่างต่อเนื่องอื่น ๆ ของคุณ

และถ้าคุณได้รับและเป็นที่ยอมรับข้อเสนองานให้แน่ใจว่าคุณส่งนายจ้างใหม่ของคุณจดหมายขอบคุณ นี้คือการแสดงความกตัญญูของคุณและยังเป็นวิธีที่ดีของการเริ่มต้นความสัมพันธ์เชิงบวกกับนายจ้างใหม่ของคุณ

เมื่อเขียนขอขอบคุณคุณตัวอักษรในการตอบสนองต่อการสนทนาทางโทรศัพท์และการสัมภาษณ์เป็นทางการคุณควรจำในการเขียนอย่างชัดเจนและในเวลาสั้น ๆ และอีกครั้งย้ำบางส่วนของจุดที่สำคัญหรือสำคัญของการสนทนาแล้วแสดงความกตัญญูของคุณสำหรับความช่วยเหลือที่ได้อยู่กับคุณ

ในกรณีที่คุณต้องการที่จะถอนตัวจากการพิจารณาสำหรับตำแหน่งหรือที่จะหันมาเสนอเป็นที่ดีที่สุดที่จะส่งจดหมายสุภาพและบวกขอบคุณ ใบนี้ออกจากความประทับใจที่ดีในส่วนของคุณและสามารถเปิดประตูสำหรับการพิจารณาในอนาคตถ้าคุณเปลี่ยนที่คุณคิด

ในสถานการณ์ที่คุณจะปฏิเสธยังคงส่งขอขอบคุณคุณขอบคุณพวกเขาสำหรับการสัมภาษณ์ที่พวกเขาได้รับคุณ ในทำนองเดียวกันแสดงความสนใจอย่างต่อเนื่องของคุณในการทำงานให้กับ บริษัท ของพวกเขา

หากคุณลาออกจากการจ้างงานของคุณมันจะดีที่จะส่งจดหมายขอบคุณนายจ้างของคุณก่อนหน้า ท่าทางชนิดนี้อาจสร้างการอ้างอิงในเชิงบวก กำลังดำเนินการส่งจดหมายขอบคุณคุณสะท้อนให้เห็นว่าคุณกำลังมีพนักงานขอบคุณ