ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ดีที่สุดเวลาอยู่ในประเทศมาเลเซีย

มาเลเซียเป็นที่อุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรธรรมชาติ คนมากขึ้นจะดึงดูดความสนใจที่จะสำรวจความงามและความมีชีวิตชีวาของประเทศมาเลเซีย ในปี 2004 รัฐบาลมาเลเซียที่เกิดขึ้นกระทรวงการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนแผนและโปรแกรมในการเดินทางและการท่องเที่ยวของภาควิชา นี้แสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นที่ดีสำหรับกำลังคนและจำนวนมากของโอกาสการจ้างงานสำหรับคนมาเลเซียภายใต้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว

หนึ่งในโอกาสที่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเดินทางคือการเป็นที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยว คุณมีตัวเลือกที่จะเป็นแบบเต็มเวลาหรือพนักงานส่วนเวลาในรูปแบบของงานนี้ ไม่ทำงานคุณจะต้องทำอะไร? นี่คือบางส่วนของงานและความรับผิดชอบของที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวคือ:

1) เพื่อให้คำแนะนำขอแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับ
2) กลุ่มที่สำรองและกระบวนการและการเดินทางของแต่ละบุคคลที่จะไปมาเลเซียซึ่งรวมถึงเที่ยวบินการจองโรงแรมที่พักและการเตรียมพื้นอื่น ๆ เช่นโรงแรมหรือโอนไปรับที่
3) ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวจะต้องแสดงมาเลเซียโดยการต้อนรับมีอัธยาศัยเป็นกันเอง, เข้าถึง, สุภาพและมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
4) จะต้องสามารถตอบคำถามทั้งหมดเกี่ยวกับความกังวลการเดินทางเช่นการจองโรงแรม, ทัวร์, ตั๋วเครื่องบิน, การยื่นขอวีซ่าและแน่นอนเกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย
5) ส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซียเป็นชาวต่างชาติที่ว่าทำไมที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวจะต้องมีคำสั่งที่ดีของภาษาอังกฤษ
6) จะแนะนำเช่นกันว่าที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวมาเลเซียจะต้องมีความเชี่ยวชาญในภาษาบาฮาซามาเลเซียและอย่างน้อยหนึ่งภาษาจีนที่ใช้พูดในท้องถิ่น
7) ต้องเก่งด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว

มาเลเซียกำลังมองหางานที่เหมาะสมที่จะช่วยให้พวกเขาได้รับและในเวลาเดียวกันเพลิดเพลินไปกับชีวิต: ส่วนงานที่ดีที่สุดเวลาอยู่ในประเทศมาเลเซียคือการเป็นที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยว มีความเป็นไปได้ที่ดีในประเภทของงานนี้เป็น คุณจะช่วยให้คนเพลิดเพลินกับวันหยุดของพวกเขาและประสานงานการเตรียมการเดินทางของพวกเขา นอกจากนั้นคุณยังสามารถทำและมีความสุขในการทำกิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตของคุณในขณะที่เป็นที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวเช่นการเดินทางและการประชุมคนที่แตกต่างกัน