บทบาทของนักพยาธิวิทยาพูดภาษา

บทบาทของนักพยาธิวิทยาพูดภาษาคือการประเมินและนำมาใช้ในการแก้ปัญหาการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่มีภาษาพูด, เสียง, องค์ความรู้การสื่อสารคล่องแคล่วและกลืนอาหารลำบาก ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกพวกเขามีความรับผิดชอบในการป้องกัน, การกลั่นและการปรับปรุงทักษะการสื่อสารของบุคคลที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับความผิดปกติเหล่านี้การสื่อสารที่ซับซ้อน

การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อสาร

ความบกพร่องในการพูดภาษาและการกลืนสามารถปลูกขึ้นเนื่องจากเหตุผลต่างๆ พวกเขาสามารถมีผลหลังจากการบาดเจ็บของสมองปัญญาอ่อนความผิดปกติของพัฒนาการสมองพิการจังหวะปัญหาทางอารมณ์หรือสาเหตุอื่น ๆ ในคำอื่น ๆ ความผิดปกติเหล่านี้จะสามารถพัฒนาหรือได้รับมา แต่กำเนิด

นักพยาธิวิทยาพูดภาษาทำให้การใช้งานของทั้งสองคุณภาพและเชิงปริมาณวิธีการประเมินผลที่จะระบุความผิดปกติของการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงของผู้ป่วยของพวกเขา ธรรมชาติและความรุนแรงของความยากลำบากที่ได้รับการประเมินต่อไปด้วยอุปกรณ์พิเศษและทดสอบมาตรฐาน เมื่อขั้นตอนการประเมินจะเสร็จสิ้นขั้นตอนการรักษาที่เหมาะสม, การออกกำลังกายการรักษาที่กำหนดไว้ ความรับผิดชอบอื่น ๆ ของการพูดภาษาพยาธิวิทยางานรวมถึง:
. เตรียมผู้ป่วยเพื่อปรับปรุงเสียงเสียงของพวกเขาพูดหรือการเขียนทักษะการใช้ภาษา
. การดำเนินการตามวิธีการสื่อสารที่แม่นยำ
. องค์กรของวิธีการที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่จะสำเร็จการศึกษาของพวกเขาเป้าหมายอาชีวศึกษาและสังคม
. การวิเคราะห์บ่อยของความคืบหน้าการรักษา
. การเปลี่ยนแปลงในเวลาที่เหมาะสมของการออกกำลังกายการรักษา
. การเตรียมการและการบำรุงรักษาของการวินิจฉัยและการรายงานข้อมูลการรักษา

อาชีพที่มีความรับผิดชอบกับผลประโยชน์ที่ดีเยี่ยม

ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดพยาธิวิทยาพูดภาษาทำงานในโรงพยาบาลสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยคลินิกฟื้นฟูพยาบาลศูนย์เฉียบพลันดูแลบ้านหน่วยงานการดูแลสุขภาพที่คลินิกผู้ป่วยนอกเช่นเดียวกับโรงเรียนเฉพาะทางที่ให้การฝึกอบรมสำหรับการพูดพยาธิวิทยา ที่มีความสามารถและทุ่มเทการพูดพยาธิวิทยาได้รับเงินเดือนที่ดีและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมรวมถึง:
. มาตรา 125 แผนโรงอาหาร
. ผลประโยชน์ 401 K
. การประกันภัยความรับผิดมืออาชีพ
. โปรแกรมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
. ประกันการดูแลสุขภาพ
. การประกันความพิการระยะสั้น
. ตรวจคนเข้าเมืองให้ความช่วยเหลือในการประมวลผล
. H1B วีซ่าและกรีนการ์ด

บทบาทหลักของการพูดภาษาพยาธิวิทยาคือการช่วยให้ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องการพูดพัฒนาทักษะการสื่อสารของพวกเขาและสร้างความมั่นใจในตนเอง การลงทะเบียนกับการดูแลสุขภาพของผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ของพนักงานเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับนักพยาธิวิทยาพูดภาษาเพื่อความปลอดภัยตำแหน่งชั่วคราวถาวร, เต็มเวลาหรือนอกเวลาในสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยม นายหน้าก่อตั้งขึ้นมีช่วงที่เต็มรูปแบบของแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่จะช่วยให้พวกเขาในงานรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพ