บางอาชีพที่ดีที่กำหนดและตอบสนองในการปฏิบัติตามองค์กร

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ บริษัท ประกอบไปด้วยชุดของมาตรฐานและการปฏิบัติซึ่งนำพาองค์กรและรับประกันความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสีย มันเป็นกลุ่มของวิธีการที่ส่งผลกระทบต่อวิธีการที่ บริษัท มีการทำหน้าที่ตรงและควบคุม ปฏิบัติตามดูแลกิจการที่ดีอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมปฏิบัติที่ดีที่สุดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างดีและมักใช้โดย บริษัท ขนาดใหญ่และ บริษัท
หน้าที่งานที่แม่นยำในภาคการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของสถ​​านการณ์ แต่ปกติการปฏิบัติตามบทบาทงานขององค์กรมีการปรับปรุงและรักษาองค์กรการปฏิบัติตามการวิเคราะห์การปฏิบัติตามข้อกำหนดในโครงสร้างการตั้งค่าตามที่คณะกรรมการและการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบชนิดที่มีเสถียรภาพของกระบวนการทางธุรกิจจัดตั้งและรักษาประวัติของคู่มือกระบวนการปฏิบัติงานและตรวจสอบรายเดือน รายงาน

อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญตามปกติท​​ี่เกี่ยวข้องกับการลดการไหลของข้อมูล ในงานที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรเจ้าหน้าที่อาจจำเป็นต้องมีการให้ข้อมูลที่สำคัญในการบริหารคณะกรรมการและคณะกรรมการ ประสานงานกับสมาชิกของคณะกรรมการและการตอบสนองความต้องการของพวกเขาสำหรับข้อมูลยังเล่นเป็นส่วนใหญ่จริงๆ

แนะแนวอาชีพในการปฏิบัติตามของ บริษัท ประกอบด้วยการเป็นผู้ช่วย paralegals และทนายความคนที่จะเรียกเก็บกับการรักษา บริษัท ในบรรทัดพร้อมกับภาระหน้าที่และความรับผิดต่อผู้มีส่วนได้เสียของตนและรัฐบาล บางคนที่ดีที่กำหนด, การตอบสนองและยั่งยืนอาชีพในการปฏิบัติตามระบบขององค์กรที่ระบุไว้ด้านล่าง:

ทนายความ
ทนายความปฏิบัติตามองค์กรรับความไว้วางใจที่มีหน้าที่ที่จะต้องจัดหาให้นิติบุคคลด้วยคำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นรัฐและรัฐบาลกลางเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์บัญชีและความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ทนายความในแฟชั่นของตัวเองสามารถสนับสนุน บริษัท และ บริษัท เพิ่มธุรกิจที่มีอยู่ของพวกเขาและ บริษัท ย่อยตั้งค่าใหม่หรือหน่วยงาน ทนายความตามนิติบุคคลสามารถทำงานในแผนกกฎหมายในบ้านของ บริษัท ใหญ่หรือตั้ง บริษัท ของตัวเองและจัดให้มีการให้บริการของพวกเขาไปไม่กี่องค์กรเช่นการดูแลสุขภาพ, การศึกษา, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์และ บริษัท ผู้ผลิต

paralegals
เช่น paralegals ใน บริษัท กฎหมายอื่น ๆ ตาม paralegals องค์กรยังสนับสนุนการออกกฎหมายในความรับผิดชอบของตน paralegal อาจตอบสนองต่อการร้องขอความรู้การรักษาและการปรับปรุงระเบียนขององค์กรและร่างเอกสารทางกฎหมายไฟล์เช่นบทความของ บริษัท และข้อบังคับและรักษาปฏิทินและงานที่สัมพันธ์กัน

ประสานงานและผู้จัดการ
ผู้ประสานงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรหรือผู้จัดการเป็นข้อสังเกตการทำงานของฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ของ บริษัท ที่จะมีความมั่นใจว่ากฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นไปตามการละเมิดและจะหลีกเลี่ยง ผู้จัดการหรือผู้ประสานงานอาจจะทำงานร่วมกับทนายความให้เป็นไปตามกำหนดเวลาการยื่นและความต้องการและอาจใช้เวลาถึง chargeability ของการเตรียมวัสดุและข้อเท็จจริงสำหรับการประชุมคณะกรรมการและการส่งต่อนาทีของการประชุม ผู้จัดการปฏิบัติตามองค์กรสามารถรับผิดชอบต่อสำหรับการตั้งค่าการควบคุมภายในการร่างเอกสารเพื่อการค้าทางการเงินและการดำเนินการสืบสวนการหลอกลวง ผู้ประสานงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ บริษัท ยังอยู่ในการควบคุมของการปฏิบัติตามองค์กรการรักษาของการปฏิบัติแต่ละ บริษัท up-to-date

ที่ปรึกษาทางการเงิน
คู่มือทางการเงินที่ใช้ในการปฏิบัติตามสำนักงานขององค์กรมีความกังวลเป็นพิเศษกับกฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเงินรวมทั้งการตรวจสอบบัญชีของ บริษัท และการรายงานทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินในสำนักงานปฏิบัติตามอาจจะทำงานกับฝ่ายการสื่อสารและข้อมูลของ บริษัท ที่จะทำให้มั่นใจว่าระบบการสื่อสารของ บริษัท มี up-to-date และแน่นอนพอที่จะติดตามธุรกรรมสำหรับเป้าหมายของการประชุมความต้องการของการรายงานทางการเงิน