ผลประโยชน์ที่ซ่อนของงานอาสาสมัคร

ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบันความจำเป็นในการทำงานการกุศลมีการขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว ที่มีอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วประเทศนับล้านได้หายไปทั้งหมดหรือบางส่วนของรายได้และประโยชน์ต่อสุขภาพของพวกเขา วิกฤติจำนองได้บังคับหลายครอบครัวที่จะต่อสู้เพื่อรักษาบ้านของพวกเขามีน้อยที่เหลือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย ธนาคารอาหารท้องถิ่นและอื่น ๆ ที่เจ็บปวดบริการสังคมที่พึ่งพาอาสาสมัครมีการรายงานการเพิ่มขึ้นของขนาดใหญ่ในจำนวนของครอบครัวที่ร้องขอความช่วยเหลือ เห็นได้ชัดว่าจำเป็นสำหรับคนเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอาสาสมัครที่มีการเติบโต

แน่นอนว่ามันง่ายที่จะเห็นวิธีการงานอาสาสมัครสามารถช่วยคนอื่น ๆ องค์กรการกุศลมีอยู่ตั้งแต่ประเทศของเราก่อตั้งขึ้น คุณไม่ต้องมองไปไกลที่จะหางานอาสาสมัครที่เหมาะสมกับความสนใจของคุณ วิกฤตทางการเงินในปัจจุบันได้ทำก็ต้องทำงานเพื่อการกุศลชัดเจนมากขึ้น ช่วยให้ผู้ที่โชคดีน้อยหาที่กำบังหลังจากที่สูญเสียบ้านหรือกินอาหารเพื่อสุขภาพครอบครัวของพวกเขาจะมีบทบาทสำคัญอย่างจำเป็นสำหรับอาสาสมัครแรงงาน งานอาสาสมัครอื่น ๆ ที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีทักษะการสอนงานใหม่และเทคนิคการหางานให้กับแรงงานพลัดถิ่น

ด้วยความวิตกกังวลทางการเงินที่เพิ่มขึ้นก็ยากที่จะเห็นว่างานอาสาสมัครสามารถเป็นประโยชน์กับคุณ แต่ในทางเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยความตั้งใจทำงานสามารถนำเสนอผลประโยชน์ที่จับต้องได้มาก ในขณะที่มันอาจจะดูเหมือนบ้าลาออกจากงานและพยายามที่มีอาชีพใหม่ที่คุณรักงานอาสาสมัครสามารถนำเสนอโอกาสที่จะลองว่าบทบาทใหม่ที่มีความเสี่ยงของการออกออกจากงานปัจจุบันของคุณ วัยทำงานสามารถให้โอกาสที่จะพัฒนาทักษะใหม่ที่คุณสามารถนำกลับไปที่งานจ่าย ทักษะเหล่านี้สามารถโอนเปลี่ยนมือได้รับจากการทำงานอาสาสมัครมักจะสามารถทำให้คุณมากยิ่งขึ้นที่มีคุณค่าให้นายจ้างปัจจุบันของคุณ หรือคุณอาจมีโอกาสที่จะหาที่ปรึกษาใหม่ผ่านวัยทำงานที่จะช่วยให้รูปร่างเป้าหมายในอนาคตของคุณ

การมีส่วนร่วมกับองค์กรการกุศลสามารถให้สัมผัสกับคนที่คุณไม่เช่นนั้นอาจจะไม่ตอบสนอง มันมีความเป็นไปได้ของการทำให้เพื่อนใหม่และการหาผลประโยชน์ใหม่ ขยายเครือข่ายทางสังคมของคุณจะได้รับประโยชน์ทั้งส่วนตัวและเป็นมืออาชีพ ในขณะที่คุณทำงานกับช่วงกว้างของผู้คนผ่านการทำงานการกุศลที่คุณสร้างวงกลมที่เคยขยายของคนที่จะได้เห็นความสามารถของคุณ

ถ้ามันจะเปิดออกว่าคุณมีความสามารถในพื้นที่ที่คุณเป็นอาสาสมัครในคุณสามารถได้รับความเชื่อมั่นและการพัฒนาประวัติศาสตร์การทำงานในเขตข้อมูลใหม่ หากต้องเผชิญกับการสูญเสียของงานปัจจุบันของคุณคุณจะมีหลายขั้นตอนข้างหน้าจะมีอาชีพใหม่ ความสำเร็จที่ผ่านงานอาสาสมัครเป็นผู้ช่วยที่ดีในการดำเนินการใด ๆ หลายคนได้หันมาแม้งานอาสาสมัครเป็นเงินคนหลังจากที่พิสูจน์ตัวเองผ่านงานการกุศล

ความพอใจส่วนตัวที่ไ​​ด้รับจากการช่วยเหลือผู้อื่นในความจำเป็นไม่สามารถ underestimated ในขณะที่พื้นที่อื่น ๆ ในชีวิตของคุณอาจจะก่อให้เกิดความเครียด, ดูคนอื่น ๆ เอาชนะอุปสรรคมีบางส่วนจำเป็นมากหวังและมองในแง่ดี มันยากที่จะวางค่ามุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อ future.Steve