ผลประโยชน์ที่ต่างประเทศรับสมัครหน่วยงานให้กับลูกค้าและผู้สมัคร

เมื่อคิดเกี่ยวกับคำว่า “หน่วยงานที่รับสมัครงานต่างประเทศ” สองสิ่งที่อาจมาใจ: นายหน้าเหล่านั้นที่รับสมัครสำหรับนอกชายฝั่งทางทะเลและงานบ่อน้ำมันและบรรดาหน่วยงานที่รับสมัครงานที่อยู่ในต่างประเทศ แต่การรับสมัครงานสำหรับงานในสหรัฐอเมริกา ขึ้นอยู่กับว่าผู้สมัครต้องการที่จะได้รับการว่าจ้างในต่างประเทศหรือต่างประเทศหรือถ้า บริษัท ต้องการที่จะจ้างหน่วยงานที่จะรับสมัครสำหรับพวกเขาจากที่ตั้งในต่างประเทศ, ต่างประเทศหน่วยงานที่รับสมัครงานสามารถพบกับการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต

ประเภทแรกของการรับสมัครหน่วยงานต่างประเทศเป็นประเภทที่ชักชวนสำหรับงานที่มีทั้งต่างประเทศหรือต่างประเทศ เหล่านี้งานต่างประเทศโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมน้ำมันหรืออุตสาหกรรมการเดินเรือ งานเช่นนี้จะรวมถึงการเจาะหลุมน้ำมันหรือเรือลูกเรือ วิธีที่ดีที่สุดเพื่อหาชนิดของนายหน้านี้คือการใช้ บริษัท ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตที่สามารถนำผู้สมัครในการติดต่อกับต่างประเทศนายหน้าบุคคลขึ้นอยู่กับชนิดของงานที่ผู้สมัครต้องการ บริษัท เหล่านี้ยังมีการค้นหาข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการขอวีซ่าที่จำเป็นสำหรับงานนอกชายฝั่งในน่านน้ำต่างประเทศเช่นเดียวกับการให้บริการการแก้ไขประวัติ

ประเภทที่สองของการรับสมัครหน่วยงานในต่างประเทศที่เป็นนายหน้าในต่างประเทศตามตัวอักษร นายหน้าในต่างประเทศมักจะตั้งอยู่ในประเทศเช่นอิน​​เดียที่ใช้แรงงานหรือบริการที่สามารถซื้อได้ราคาไม่แพง บริษัท ในสหรัฐอเมริกามักจะจ้างหน่วยงานที่รับสมัครงานในต่างประเทศที่จะไปผ่านการใช้งานของผู้สมัครที่จะหาผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานว่าง ประวัติการทำงานเหล่านี้จะถูกส่งต่อมาก็ไปอยู่ บริษัท เพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจที่จะจ้าง

ในไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีการจำนวนมากของความกังวลจากประชาชนชาวอเมริกันเกี่ยวกับการใช้งานของชาวอเมริกันในต่างประเทศและหน่วยงานรับสมัครงานในต่างประเทศที่ได้รับภายใต้จำนวนมากของไฟเช่นกัน กังวลทั่วไปคือนายหน้าเหล่านี้มีราคาถูกกว่าจะใช้เวลางานออกไปจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีการอภิปรายบางส่วน แต่ที่ยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้น แน่นอนว่าบางหน่วยงานที่รับสมัครงานในต่างประเทศที่จะได้รับงานที่เรียบง่าย แต่ตำแหน่งที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเช่นผู้บริหารระดับสูงและทนายความจะยังคงอยู่ในสหรัฐอเมริกา นี้เป็นเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้สมัครเหล่านี้ ธุรกิจมืออาชีพจำนวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขาในการสัมภาษณ์บุคคลที่คนอื่นต้องมีที่ใกล้ชิดและการสื่อสารโดยตรงกับนายหน้าของพวกเขา – นายหน้ามักจะมีการให้ความช่วยเหลือผู้สมัครในการตัดสินใจของพวกเขาที่จะใช้ตำแหน่ง นี้ไม่สามารถทำได้โดยการรับสมัครหน่วยงานต่างประเทศ

ระหว่างทั้งสองประเภทของหน่วยงานที่รับสมัครในต่างประเทศเป็นที่ชัดเจนว่าทั้งสองมีความขัดแย้งค่อนข้าง แต่ด้วยความจำเป็นในการส่วนบุคคลของความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างนายหน้าและผู้สมัครก็ไม่ได้มีเหตุผลที่จะกังวลว่าทุกงานนายหน้าจะถูกย้ายไปต่างประเทศ