ผู้ให้บริการ LTL และงานขนส่งพื้นฐาน

งานขนส่งสินค้า LTL คือการผสมผสานของสินค้าที่มีขนาดค่อนข้างเล็กที่มาจากผู้ส่งสินค้าต่างๆสำหรับการจัดส่งไปยังสถานที่ที่แตกต่างกัน การขนส่งชั่งน้ำหนักระหว่าง 151 และ 20,000 ปอนด์หรือ 68 และ 9,072 กิโลกรัมและอัตราการบรรจุสินค้าอาจมาราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการเต็มรูปแบบรถบรรทุกสามารถบรรทุก

ขับรถบรรทุกทำให้ชีวิตในรถบรรทุก LTL ใช้งานของการโหลดและขนของส่งให้และจากภาชนะเดียวกับสินค้าที่ได้รับจากศูนย์กลางสถานี จากจุดขั้วที่สินค้าที่มีการชั่งน้ำหนักและตรวจสอบก่อนที่จะโหลดไปยังรถบรรทุกขับรถบรรทุกประสานงานกับผู้จัดการในเรื่องของตารางเวลาการส่งมอบรวม​​ทั้งในการจัดการของสินค้าสำหรับการส่งมอบ

สถานการณ์โดยทั่วไปที่เห็นบนรถบรรทุก LTL เป็นขึ้นจากสินค้าที่ในช่วงเวลาหนึ่งของวันและแล้วเยี่ยงอย่างสินค้าสำหรับการส่งมอบเมื่อครึ่งหนึ่งของชั่วโมงการทำงานของวันอื่น โดยปกติ truckers เริ่มต้นการทำงานของพวกเขาด้วยการโหลดของการขนส่งเป็นรถบรรทุกหรือรถพ่วงจากท่าเรือหลังจากที่การส่งมอบสินค้าเริ่ม

เมื่อตะกอนรถพ่วงข้อสังเกตท้ายของเส้นทางการส่งมอบสำหรับวันที่, รถบรรทุกเก็บการขนส่งสินค้าจากส่งสินค้าทางเรือก่อนที่จะมุ่งหน้ากลับไปยังสถานีสำหรับการควบรวมกิจการและการเรียงลำดับของสินค้าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดส่งในวันถัดไป ในสถานการณ์ที่มีโอกาสมากที่สุดในการขนส่งสินค้า LTL, อัพกระบะจะทำในช่วงบ่ายในขณะที่สินค้าถูกส่งในตอนเช้า

แต่ตารางเวลาอาจแตกต่างกันไปและที่มาพร้อมการทำงานของผู้จัดการการจัดระเบียบและจัดให้มีการจัดตารางเวลาของการจัดส่งสำหรับกระบะและการส่งมอบที่ทำงานเช่นวงจร
คนขับรถบรรทุกแต่ละคนมีตารางเวลาของตัวเองของเขาหรือเธอตั้งของเส้นทางที่จะปฏิบัติตามในการดำเนินงานรถบรรทุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการจัดส่งของการจัดส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้และถูกต้อง

งานของการส่งมอบและรับ-ups เลือกสามารถทำได้ในกิจวัตรประจำวันในขณะที่งานนี้จะดำเนินการในตารางการทุ่มตลาดเจ็ดวันค่อนข้าง untypical ในสถานการณ์การทำงานมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนขับรถบรรทุกยังเป็นเจ้าของ / ประกอบของรถบรรทุก

สิ่งที่ดีเกี่ยวกับสถานการณ์การทำงานนี้ในการขนส่งสินค้า LTL คือขับรถบรรทุกสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าที่อาจเพิ่มโอกาสของลูกค้าที่ทำซ้ำ

ในระหว่างการขนถ่ายสินค้าไปยังจุดปลายทางหลังจากที่การจัดเก็บภาษีการขนส่งสินค้า, รถบรรทุกสัญญาณของการสิ้นสุดของระยะเวลาการทำงานของพวกเขา, สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่การจัดการของการจัดส่งจะทำใน terminal จำกัด การมีส่วนร่วมของคนขับรถบรรทุกเว้นแต่การเตรียมการจัดส่งเป็นส่วนหนึ่งของ รายละเอียดงาน

แต่ส่วนมากมักจะเป็นบุคลากรที่ทำบางงานบางอย่างในระหว่างการเตรียมซึ่งรวมถึงการประเมินของสินค้าตามไฟล์ที่แนบมาชั่งน้ำหนักและการตรวจสอบ
การขนส่งครั้งในช่วงระยะเวลาส่งมอบสินค้าจากผู้ส่งไปยังผู้รับที่อาจแตกต่างกันไปในรถบรรทุก LTL

ครั้ง LTL ขนส่งพึ่งพาโครงสร้างเครือข่ายของอาคารและกระบวนการของการจัดการบุคคลของการจัดส่งสินค้าจาก breakbulk การโหลดจาก breakbulk ไปยังสถานีที่เวลาอาจจะใช้เวลาอย่างถูกต้องชั่งน้ำหนักและตรวจสอบสินค้าที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้การส่งมอบหนึ่งวันเป็นไปไม่ได้

ถ้าสินค้าจะถูกย้ายไปยังจุดที่การเรียงลำดับและเส้นทางที่จะทำและในจุดที่ยังเป็นสถานีการส่งมอบแล้วส่งมอบสินค้าสามารถทำได้ในวันรุ่งขึ้น แต่ระยะทางของการขนส่งสินค้าจากต้นกำเนิดไปยังปลายทางที่ควรได้รับการพิจารณา ความห่างไกลของพื้นที่ปลายทางนอกจากนี้ยังจะเป็นปัจจัยในการขนส่งได้อีกต่อไปว่าในบางกรณีจะใช้เวลา 10 วันในรถบรรทุก LTL

รู้กระบวนการปกติและกิจกรรมในรถบรรทุก LTL อาจจะเป็นประโยชน์กับคนขับรถบรรทุกที่ใช้สำหรับประเภทของผู้ให้บริการขนส่งสินค้านี้ เจ้าของรถบรรทุกและผู้ประกอบการที่อาจได้รับความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลนี้ แต่บางครั้งก็ต้องใช้การสังเกตที่แท้จริงขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมในเวลาจริงในผู้ให้บริการ LTL ที่ได้รับมาและคุ้นเคยกับกิจกรรมในรถบรรทุก LTL