พยาบาลสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ห้องฉุกเฉินของ

พยาบาลเป็นอาชีพที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดูแลของผู้คนและการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆที่รวมทุกอย่างจากการบริหารยาเพื่อทักษะการช่วยชีวิตที่พบในการทำ CPR เมื่อพยาบาลและแผนกฉุกเฉินมีการทำงานร่วมกันที่มีคุณค่าและการตอบสนองผลตำแหน่ง

พยาบาลห้องฉุกเฉินเป็นส่วนสำคัญของทุกแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล พยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบในหลาย ๆ แง่มุมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย พยาบาลที่ทำงานในแผนกฉุกเฉินพบว่าตัวเองมีโอกาสที่ยอดเยี่ยมที่จะช่วยให้คนในระหว่างการบางครั้งที่เลวร้ายที่สุดของชีวิตของบุคคล

บุคคลที่ประสงค์จะมีอาชีพในการพยาบาลจะต้องกรอกโปรแกรมการพยาบาลที่ผ่านการรับรองซึ่งรวมถึงการสอบครั้งสุดท้ายที่ช่วยให้นักศึกษาพยาบาลที่คาดหวังได้รับใบอนุญาตในการปฏิบัติทางการแพทย์ที่โรงพยาบาล โปรแกรมการพยาบาลช่วงใดก็ได้จากปีหนึ่งโปรแกรมใบรับรองให้เป็นองศาปริญญาเอก โดยเฉลี่ยแผนกฉุกเฉินจำเป็นต้องมีพยาบาลที่มีศักยภาพที่จะได้รับใบอนุญาตเป็นพยาบาลที่ลงทะเบียนซึ่งรวมถึงทั้งระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีทางการพยาบาล พยาบาลห้องฉุกเฉินเล่นเป็นส่วนสำคัญในการดูแลผู้ป่วย

พยาบาลห้องฉุกเฉินมีความรับผิดชอบมาก ได้รับสัญญาณชีพของผู้ป่วยใส่สาย IV และการบริหารยามีไม่กี่ตัวอย่างของสิ่งที่พยาบาลในห้องฉุกเฉินจะทำในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ พยาบาลให้การดูแลผู้ป่วยโดยตรงและให้ความช่วยเหลือแพทย์ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน พยาบาลเป็นสายตรงของการสื่อสารสำหรับผู้ป่วยและแพทย์ พวกเขาทำหน้าที่เป็นเช็คและระบบการสมดุลสำหรับแพทย์เพื่อรับการซักถามโดยแพทย์ทุกคนในเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยที่มีคุณภาพสูงขึ้นของการดูแล พยาบาลผู้ป่วยมักจะ triage กำหนดซึ่งผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์และการรักษาตามแรกระดับความสำคัญของการเจ็บป่วยของผู้ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ

พยาบาลที่ทำงานในห้องฉุกเฉินต้องมีความสามารถในการจัดการสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วและเครียดอย่างรวดเร็ว ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสามารถเป็นฉากประเภทต่างๆของการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการบาดเจ็บและเจ็บป่วยเหมือนกันหาทางเข้าไปในห้องฉุกเฉิน ผู้ป่วยทุกคนแตกต่างและพยาบาลในห้องฉุกเฉินมีความสามารถในการรักษาหลายประเภทของผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานจากความหลากหลายของปัญหา พยาบาลที่ทำงานในห้องฉุกเฉินจะไม่ซ้ำกันจากการพยาบาลในสภาพแวดล้อมอื่น ๆ

พยาบาลห้องฉุกเฉินพบว่าตัวเองมีทักษะและความสามารถในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่แพทย์และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น พวกเขาให้การดูแลล้ำค่าให้กับผู้ที่ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บและมีใบหน้าที่เอาใจใส่และเป็นมิตรกับทุกคนที่เข้ามาในห้องฉุกเฉิน

ให้ความช่วยเหลือหลาย ๆ คนพยาบาลห้องฉุกเฉินเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของพนักงานแผนกฉุกเฉิน พยาบาลห้องฉุกเฉินได้รับการฝึกฝนอย่างมากและผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญที่มีความปรารถนาที่จะทำงานในสภาพแวดล้อมที่เดินหน้าอย่างรวดเร็วช่วยให้ความหลากหลายของผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานจากหลายประเภทของการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ งานการแพทย์ฉุกเฉินรวมทั้งพวกพยาบาลฉุกเฉินที่มีความสำคัญมากและมีโอกาสที่ยอดเยี่ยมให้กับประชาชนผู้ที่มองหาอาชีพที่คุ้มค่าในการดูแลสุขภาพ