รายละเอียดงานสำหรับงานโฆษณา

การโฆษณาเป็นหนึ่งในภาคที่มีความคิดสร้างสรรค์ล่วงหน้าและคล่องจะผันผวนในการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากเวลาและเวลาและนับเป็น, Äúsellingค่าใช้จ่าย au ของสินค้า

กันดีว่า, AOS ในสาขาเศรษฐศาสตร์ แต่เป็นงานรวมถึงพนักงานขายโฆษณา copywriters โฆษณาอำนวยการฝ่ายขายงานระดับรายการโฆษณาผู้จัดการผู้บริหารผู้บังคับบัญชาของสำนักพิมพ์ผู้บริหารบัญชีผู้ช่วยนักวิเคราะห์เนื้อหาที่เขียนให้คำปรึกษาการดำเนินงาน และงานบริหารการค้าปลีกรายละเอียดงานโฆษณาเป็นไปตามที่กำหนดบางอย่าง

คุณชัด wouldn, AOT ได้รับการโพสต์ของผู้บริหารขวาหลังจากที่คุณจบการศึกษาจากโรงเรียนการโฆษณา แต่คุณสามารถเริ่มต้นที่ระดับฐานแล้ววิธีการทำงานของคุณขึ้นไปอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน

การทำงาน

ผลงานโฆษณาต้องใช้จำนวนมากของความอดทนและความฉลาดในส่วนของคุณที่คุณจะขึ้นอยู่กับการทำงานตามธรรมชาติและมีความรวดเร็วและทันทีในการบรรยายสรุปและการวางแผน ถ้าคุณเป็นตัวแทนฝ่ายขายโฆษณาแล้วการทำงานของคุณจะขึ้นอยู่กับการสร้างลูกค้าที่ดีและการจัดการที่แตกทันที โปรดจำไว้ว่าค่าใช้จ่ายÄúselling, Au?

นี่คือสิ่งที่ลูกค้าของคุณมีการดำเนินการและคุณมีที่จะโน้มน้าวให้เขามากขึ้นและดีกว่าที่, AOS ว่าจากการที่คุณต้องเชือกดังกล่าวมีขนาดใหญ่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างลูกค้าและลูกค้า

ความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับตัวเลขยอดขายสำเร็จขายภาคเป้าหมายและการติดตามเป็นสิ่งสำคัญ หากคุณมองเข้าไปในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการโฆษณาขายหรือผู้อำนวยการโฆษณาจุดเน้นของการโพสต์ที่จะกำกับดูแลและการสร้างและการวางโฆษณาจะเป็นกังวลสำคัญ

ระดับของการทำงาน

ไม่ว่าคุณจะมีความเชี่ยวชาญในการขายหรือกราฟิกหรือในการเผยแพร่หรือในสื่อ, งานโฆษณาต้องมีการทำงานโดยรวมของตำแหน่ง ซึ่งหมายความว่าคุณต้องทำงานของคุณผ่านทางจากการทำสายโทรศัพท์และลูกค้าที่ส่งอีเมล์ถึงการทำแผนและชาร์ตยอดขายและตัวเลขบัญชี, ร่างและสัญญา

ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารบัญชีการโฆษณามุ่งเน้นไปที่บัญชีที่ปรึกษาให้กลยุทธ์ทำให้ติดใจเผยแพร่บนสื่อสิ่งพิมพ์และการขายการทำงานของพนักงานด้านการตลาดและการขายและแผนการและผู้อำนวยการสถานที่และดูหลังจากกระบวนการโดยรวม

งานนอกจากนี้ยังสามารถดำเนินการบนเว็บไซต์ด้วยเว็บพอร์ทัล ฯลฯ และมีตัวแทนฝ่ายขายโฆษณาทำงานเพื่อรับลูกค้าใช้เวลาสล็อตและพื้นที่โฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ไม่เพียงแค่นี้ แต่ในงานนี้คุณจะต้องพร้อมสำหรับความรับผิดชอบเพิ่มเติมเช่นการประสานงานเจ้าหน้าที่ทำรายงานต่างๆและการตรวจสอบสถานะของการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

โอกาสที่คุณÄôllมี

การทำงานใน บริษัท โฆษณาที่จะเป็นประโยชน์ในขณะที่คุณจะได้รับเงินเดือนที่ร่ำรวยขึ้นอยู่กับขนาดโพสต์ของคุณและประชากรศาสตร์ของหน่วยงานของคุณ การจ้างงานโฆษณาส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ในสื่อหนังสือพิมพ์, นิตยสาร, วารสาร, เว็บพอร์ทัลทำงานในสถานที่และสถานีโทรทัศน์หรือวิทยุ

คุณจำเป็นต้องมีปริญญาตรี, ปริญญา AOS ในการโฆษณาหรือการสื่อสารมวลชนและประสบการณ์ขั้นต่ำและสำหรับการโพสผู้อำนวยการ, min 5years จากประสบการณ์ภาคสนาม ตามที่สำนักสถิติแรงงาน (BLS) งานโฆษณาสัญญาว่าจะเพิ่มขึ้นในภาคต่างๆเพื่อให้คุณสามารถรับรองได้

โอกาสการจ้างงานโฆษณามาให้คุณถ้าคุณมีความพร้อมที่จะทำงานตรงไปตรงมาเสมอสามารถใช้ได้ 24×7 และมีนวัตกรรม