รู้ว่ากฎหมายการจ้างงานก่อนที่จะมาร่วมงานกับองค์กรใด ๆ

หลายคนที่เป็นลูกจ้างหรือ บริษัท และองค์กรที่มีพนักงานไม่คุ้นเคยกับกฎระเบียบของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการจ้างงานและรหัส นี้มีผลในการสูญเสียความน่าเชื่อถือของ บริษัท และความซื่อสัตย์ของพวกเขา พนักงานหลายคนนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการตัดสินใจที่ผิดพลาดบางส่วนของพวกเขากลายเป็นคนว่างงานและบางส่วนโดยไม่มีค่าตอบแทน

หลาย บริษัท ได้ลดลงเข้าสู่ชุดสูทตามกฎหมายกับสหภาพแรงงานต่างๆล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางลงและกฎระเบียบในภาคการจ้างงานสำหรับ บริษัท ส่วนใหญ่ได้กลายเป็นน่าเบื่อดังนั้นในการรักษาขึ้นกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในเวลาเดียวกันในการทำงานความรับผิดชอบขององค์กรอื่น ๆ และ เนื่องจากผลกระทบจากความไม่รู้ดังกล่าวสูงขึ้นอาจปฏิบัติตาม

หนึ่งในกฎหมายที่ไม่ใส่ใจมากที่สุดเป็นที่หนึ่งสัมผัสกับพนักงานที่มีความพิการ เหล่านี้เป็นคนที่อยู่ในองค์กรต้องให้ความสนใจมากเท่าที่คุณต้องการที่จะรักษาพนักงานของคุณอย่างเท่าเทียมกัน สิ่งอำนวยความสะดวกควรจะปรับให้เหมาะสมกับความพิการของพวกเขาและความสะดวกในงานของพวกเขา และแม้ในขณะที่การจ้างงานคนพิการมากที่สุดครั้งจะถือว่าเป็นข้อเสีย แต่การเลือกปฏิบัติดังกล่าวเป็นช่องโหว่ของกฎหมายรหัสและทำให้นายจ้างควรจะระมัดระวังในการตกอยู่ในกับดักนี้

อายุยังเป็นปัญหาใหญ่ในการจ้างงาน องค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาได้รับการกล่าวถึงบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานในการแสวงหาสำหรับแรงงานราคาถูก ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญต่อองค์กรและดังนั้นพวกเขาควรจะจ่ายสำหรับการที่เหมาะสม จ่ายค่าแรงงานและเงินเดือนค่าจ้างที่ต่ำกว่าวงเงินดังกล่าวยังเป็นช่องโหว่ของกฎหมายที่พบบ่อย

สิทธิประโยชน์สำหรับนายจ้างยังได้รับการปฏิเสธในกรณีส่วนใหญ่ พนักงานบางส่วนไม่ได้รับรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์พวกเขามีสิทธิ์ที่จะ องค์กรได้ระงับการชำระเงินสำหรับค่าประกันการรักษาหรือโรงพยาบาลสมทบกองทุนประกันสังคมและค่าตอบแทนของคนงาน

นายจ้างบางรายไปข้างหน้าจะจ้างงานชาวต่างชาติเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากแรงงานราคาถูกตั้งแต่นี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎระเบียบของการจ้างงานที่ระบุชาวต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศเฉพาะที่โดยไม่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ในกรณีที่ชาวต่างชาติเหล่านี้มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องครั้งอาจนายจ้างวางเงื่อนไขทารุณเช่นการทำงานมากเกินไปโดยไม่ได้จ่ายเงินค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาซึ่งอาจดึงดูดดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง

เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่คนละข้างกับคุณจะแนะนำให้ลองใช้และมีความสอดคล้องกับกฎหมายการจ้างงานใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจนโยบายการจ้างงานและวิธีการที่รู้จักกันดีและให้ความรู้พนักงานของคุณเมื่อเดียวกัน สุดท้ายให้แน่ใจว่าองค์กรของคุณมีการลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและที่ชำระเงินทั้งหมดทางกฎหมายจะทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง