วางแผนอาชีพการออกแบบเว็บ

ออกแบบเว็บเป็นการนำเสนอการออกแบบและกราฟิกของเนื้อหาที่แสดงบนอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของเว็บไซต์และการใช้งานเว็บอื่น ๆ ที่ใช้ในหลายรูปแบบของสื่อ

เติบโตอย่างต่อเนื่องของอินเทอร์เน็ตได้เก็บนักออกแบบเว็บในความต้องการสูง นักออกแบบเว็บไซต์ที่มีความรับผิดชอบสำหรับการออกแบบแบบวันต่อวันและการสร้างเว็บไซต์ นักออกแบบเว็บไซต์ออกแบบรูปแบบและสร้างเนื้อหาที่จะสร้างและสร้างหน้าเว็บสำหรับลูกค้า นักออกแบบเว็บไซต์ในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่พวกเขาใช้การออกแบบกราฟิกและการออกแบบระบบนำทางและเค้าโครงหน้าการสร้างหน้าเว็บ นักออกแบบเหล่านี้จะยังได้รับการฝึกฝนในการเขียนโปรแกรมภาษาเช่น HTML, XHTML, และ JavaScript

การอบรม
โปรแกรมการศึกษาปริญญาตรีและหลักสูตรการฝึกอบรมในการออกแบบเว็บจะสอนพื้นฐานของการออกแบบเว็บไซต์ การเรียนการสอนโดยทั่วไปจะครอบคลุมพื้นฐานของการออกแบบเว็บและเทคนิคที่ใช้เฉพาะสำหรับกราฟิกอินเทอร์เน็ตและภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมการฝึกอบรมในการออกแบบเว็บมักจะแนะนำให้นักเรียนแนวคิดของการออกแบบเว็บไซต์สำหรับการใช้งานเช่น e-Commerce และเว็บไซต์ส่วนตัว การเขียนโปรแกรมภาษาเช่น HTML, XML, Java และยังจะได้รับการคุ้มครองในการเรียนการสอน ชั้นเรียนมักจะมีมือบนและให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในการทำงาน

ทัศนะ
โอกาสในการทำงานสำหรับนักออกแบบเว็บมืออาชีพจะไม่มีที่สิ้นสุด อินเทอร์เน็ตให้ความหลากหลายของโอกาสสำหรับนักออกแบบทั่วโลก ส่วนใหญ่ของนักออกแบบเว็บเป็นลูกจ้างที่มักจะทำงานกับ บริษัท ออกแบบและ บริษัท โฆษณาและการตลาด มีแม้กระทั่ง บริษัท ที่ปรึกษาโดยเฉพาะเว็บที่สร้างและจัดการเว็บไซต์สำหรับลูกค้าองค์กรเป็น แต่เป็นจำนวนที่ดีของนักออกแบบเว็บที่ตนเองและหางานทำเต็มเวลาเพียงแค่คำพูดจากปาก เงินเดือนเฉลี่ยของนักออกแบบเว็บไซต์ทั่วไปในสหรัฐอเมริกาเป็น $ 50,372 เงินเดือนสามารถเข้าถึงที่สูงขึ้นมากเท่าใดขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่คุณมี