วิธีการปฏิบัตินักแปล ‘กับการแปล

แปลเป็​​นกระบวนการของการแปลจากภาษาหนึ่ง (ภาษาต้นฉบับ) ไปใช้ภาษาที่แตกต่างกัน (ภาษาเป้าหมาย) ตัวอย่างเช่นในการแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษามลายูเอกสารภาษาอังกฤษเป็นข้อความที่มาในขณะที่ข้อความเป้าหมายเป็นภาษามลายู (ภาษาที่ใช้ในประเทศมาเลเซีย)

เมื่อแปลจะได้รับงานแปล, ล่ามควรอ่านแหล่งที่มาของเอกสารทั้งหมดภาษาแรก

นี้เป็นสิ่งจำเป็นในการกำหนดรูปแบบของข้อความอุปสรรคไปได้ว่าอาจจะประสบในระหว่างการทำงานการแปลและการจัดระเบียบกลยุทธ์การแปลที่เหมาะสม เหล่านี้ขึ้นอยู่กับการแปลภาษาก็จะตัดสินใจว่าจะยอมรับงานแปลหรือไม่

ถ้าแปลรับงานแปลล่ามจะต้องไปผ่านขั้นตอนการแปลภาษาต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์แหล่งที่มาของข้อความที่จะค้นพบความหมายของมัน

ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาความหมายที่ใกล้เคียงที่สุดในภาษาเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 3 จัดให้และอีกครั้งแสดงความหมายตามโครงสร้างประโยคของภาษาเป้าหมาย และมันก็จะต้องอยู่ในบริบทที่มีการสื่อสารและวัฒนธรรมของภาษาเป้าหมาย

หลังจากขั้นตอนการแปลข้อความที่แปลถือเป็นร่างเริ่มต้นและไม่ใช่รุ่นเสร็จยัง ก่อนที่จะสามารถส่งมอบให้กับลูกค้าหรือถือได้ว่าเป็นรุ่นที่แปลเสร็จแล้วร่างนี้จะต้องผ่านการทดสอบครั้งแรก

ทำไมการทดสอบนี้จะต้อง? มันเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีความหมายที่ถูกถ่ายทอดโดยการแปลที่ถูกต้องและชัดเจนและรูปแบบของภาษาที่ใช้เป็นไปตามธรรมชาติและมีความเหมาะสม

ครั้งแรกที่ทำเช่นนี้การทดสอบตัวเองแปลง่ายโดยการเปรียบเทียบกับการแปลข้อความเดิมและถามคำถามดังต่อไปนี้:

มีความหมายที่ได้รับการสูญเสีย?

มีความหมายที่ได้รับการเพิ่ม?

มีความหมายที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง?

คือการจัดเรียงของคำในการแปลเป็​​นอย่างมากที่คล้ายกับการจัดเรียงของคำในภาษาต้นฉบับ หากเป็นเช่นนั้นแล้วก็เป็นไปได้ว่าภาษาที่ถูกนำมาใช้ไม่ได้เป็นธรรมชาติมากให้ผู้ชมภาษาเป้าหมาย

จากนั้นจะทำการทดสอบสองคนโดยได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่น ๆ ไม่กี่คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแปลในการทำงานในการอ่านการแปลออกมาดัง ๆ

ในระหว่างการทดสอบนี้แจ้งให้ทราบต่อไปนี้:

ผู้อ่านหรือผู้ฟังสามารถที่จะเข้าใจข้อมูลถูกต้องหรือไม่

เป็นข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอสำหรับพวกเขาและมันเข้าใจได้อย่างง่ายดาย?

มันเสียงดีและเป็นธรรมชาติให้กับพวกเขา?

ความยากลำบากในการอ่าน นี้อาจจะเกิดจากภาษาธรรมชาติที่ใช้ในการแปล

ประโยคที่ผู้อ่านจะหยุดการลังเลหรืออีกอ่านบางสิ่งบางอย่าง นี้อาจจะหมายความว่าประโยคที่มีความเข้าใจด้วยความยากลำบากหรือไม่เข้าใจที่ทุกคน

หลังจากที่คำถามเหล่านี้ได้รับการตอบรับที่น่าพอใจเท่านั้นแล้วงานแปลเสร็จสมบูรณ์