สหภาพนักศึกษาเทียบกับการเลือกตั้งประธานาธิบดี

ถ้าเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานและ / เธอเป็นผู้นำอำนาจของเขาที่เห็นได้ชัดและนักศึกษาควรจะหาวิธีที่จะตระหนักถึงศักยภาพบางอย่างก็เป็นไปได้ที่จะกลายเป็นสมาชิกของสหภาพนักศึกษา สังคมร่วมสมัยที่เต็มไปด้วยองค์กรที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการต่างๆที่มีจุดมุ่งหมายที่เฉพาะเจาะจงและวิธีการ นักเรียนเป็นคนหนุ่มสาวที่มีวิสัยทัศน์ของตัวเองในอนาคตและวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายของพวกเขา สหภาพนักศึกษาเป็นองค์กรที่รวมกันหลาย ๆ คนที่มีความสนใจร่วมกันบางอย่างและวัตถุประสงค์

คุณอาจจะกลายเป็นประธานของสหภาพนักศึกษาถ้าคุณแสดงให้เห็นถึงทักษะในการวิเคราะห์เป็นคนปัญญา นอกจากนี้คุณควรจะมีวัตถุประสงค์ในขณะที่การตัดสินใจที่มีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อการศึกษาชุมชนทั้งหมดหรือสหภาพนักศึกษาของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำงานของสหภาพนักศึกษามีความคล้ายคลึงกับหนึ่งในกรรมการบริหาร ให้เราเปรียบเทียบ:

องค์กร 1.Both เป็นทางการและมีหัวบาง ประธานสหภาพนักศึกษาเป็นบุคคลหลักในองค์กรของเขา / เธอได้ช่วยหลายรับผิดชอบต่อภาคส่วนต่างๆของกิจกรรมขององค์กร กรรมการผู้จัดการใหญ่ของประเทศที่มีการบริหารงานที่ประกอบด้วยส่วนใหญ่ของผู้สนับสนุนของเขา

2.The กระบวนการของการเลือกตั้งไม่ได้ต่างกันมากยกเว้นสำหรับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หัว 3.The ของสหภาพนักศึกษาควรสร้างชุดของการปฏิรูปและการปฏิบัติตามกฎโดยสมาชิกทุกคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ของประเทศที่มีการจัดชุดของการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเห็นสิ่งที่เขา / เธอวางแผน; หลังจากชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสามารถเจรจาต่อรองกับฝ่ายอื่น ๆ เพื่อที่จะทำให้การประนีประนอม

คุณควรให้ความพยายามที่จะกลายเป็นประธานของสหภาพนักศึกษาถ้าคุณรู้สึกเหมือนชนะ โอกาสนี้สามารถมีบทบาทสำคัญในอาชีพทางการเมืองของคุณในอนาคต