สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับสหภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของคุณ

มันไปโดยไม่บอกว่านักเรียนทุกคนต้องการที่จะเป็นสมาชิกของสหภาพนักศึกษาของ / มหาวิทยาลัยของเธอ ดีเป็นกฎเหตุผลมาจากความปรารถนานี้เป็นผลประโยชน์ส่วนตัว แต่นักเรียนบางคนต้องการที่จะให้มีส่วนร่วมที่มีคุณค่าของพวกเขาไปสู่​​การพัฒนาของชีวิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย

ในอัตราใดก่อนที่จะกลายเป็นสมาชิกของสหภาพหนึ่งควรหาข้อมูลเกี่ยวกับมันให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

นี่คือบางส่วนด้านบวกและด้านลบทั่วไปของสหภาพนักศึกษาทุก

ขอให้เราเริ่มต้นด้วยด้านบวก

1.A สหภาพนักศึกษาเป็นองค์กรอย่างเป็นทางการที่แสดงถึงรัฐบาลตนเองของนักเรียนที่มหาวิทยาลัย

จุดมุ่งหมาย 2.The ของสหภาพนักเรียนทุกคนคือการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของนักเรียนทุกคน

สมาชิก 3.The จากการต่อสู้สหภาพนักศึกษากับชนิดของการเลือกปฏิบัติใด ๆ ในหมู่นักเรียนรวมทั้งการเหยียดผิวสังคมและเพศ

องค์กร 4.This เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับองค์กรของกิจกรรมสันทนาการสำหรับนักเรียนและสำหรับการที่เกี่ยวข้องกับของนักเรียนทุกคนในชีวิตทางสังคมของมหาวิทยาลัย

5.Another งานที่สำคัญขององค์กรนี้คือการรักษาความสัมพันธ์กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอื่น ๆ จากประเทศบ้านเกิดของพวกเขาเช่นเดียวกับสหภาพนักศึกษาจากประเทศอื่น ๆ

นอกเหนือจากด้านบวกมีบางด้านลบที่ควรได้รับการพิจารณาเป็น

ด้านลบของสหภาพนักศึกษา:

สหภาพนักศึกษา 1.Some อาจปกป้องสิทธิและเสรีภาพของนักเรียนทุกคนและในเวลาเดียวกันไม่สนใจสิทธิของนักศึกษาคนหนึ่ง

2.Moreover มีสหภาพนักศึกษาเป็นที่ดูแลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กรมากกว่าที่จะเกี่ยวกับชีวิตของนักเรียน

3.The สมาชิกของสหภาพนักศึกษาอาจจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นยาเสพติดการบริโภค, ไสยเวทหรือการเลือกปฏิบัติทางเพศ

ดังนั้นหนึ่งควรคิดว่าสองครั้งก่อนที่จะกลายเป็นสมาชิกของสหภาพนักศึกษา