สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เมื่อมีการประเมินโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

การประเมินโรงเรียนที่คาดหวังก่อนที่จะมีการใฝ่หาการศึกษาที่โรงเรียนว่าเป็นสิ่งจำเป็น โดยการหาหนึ่งที่ทำให้การให้บริการที่เป็นที่ยอมรับในเกณฑ์ดีจากประชาชนแล้วคุณจะมีความมั่นใจในการได้รับประสบการณ์การศึกษาความพึงพอใจ ในกรณีที่คุณตั้งใจที่จะไล่ตามโปรแกรมผู้ช่วยทันตกรรม, ฟังคำแนะนำด้านล่างเมื่อมองหาโรงเรียน

สำคัญที่สุดในรายการของเกณฑ์การประเมินโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมที่นำเสนอได้รับการรับรองผ่านอเมริกันสมาคมทันตกรรม (ADA) ‘s สำนักงานคณะกรรมการกำกับการพิสูจน์ทันตกรรม เกณฑ์นี้ควรจะเน้นเพราะจบการศึกษาจากโปรแกรมได้รับการรับรองเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรับรองโดยการดูแลทันตกรรมคณะกรรมการแห่งชาติ (DanB) โดยไม่ต้องจบการศึกษาจากโปรแกรมได้รับการรับรองอย่างใดอย่างหนึ่งควรจะมีสองปีของประสบการณ์ในการทำงานเต็มเวลาเป็นอัยการเพื่อที่จะได้มีสิทธิ์ที่จะนั่งสำหรับการตรวจสอบรับรอง

ขณะที่บางคนจะเลือกสำหรับการศึกษาอิฐและปูนบางคนจะเลือกสำหรับการศึกษาออนไลน์ ถ้าเป็นกรณีดังกล่าวคุณควรตรวจสอบว่าโปรแกรมออนไลน์ให้ได้รับการรับรองจากทั้งอเมริกันสมาคมทันตกรรม (ADA) และการรับรองที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับการศึกษาทางไกลและการฝึกอบรมสภา (DETC) ในเรื่องเนื้อหาของโปรแกรมที่คุณควรตรวจสอบไม่ว่าจะให้การฝึกอบรมที่ครอบคลุมสำหรับหลายบทบาทที่ผู้ช่วยทันตกรรมที่จะเล่น นอกจากนี้คุณยังควรตรวจสอบว่าโปรแกรมที่ให้ความสำคัญในการเตรียมการสำหรับการตรวจสอบรับรอง

นอกจากนี้โปรแกรมยังควรรวมถึงการพิจารณาการปฏิบัติงานภายใต้การดูแล คุณต้องการที่จะได้รับการสัมผัสมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในบทบาทที่แตกต่างกันหลายอย่างที่ผู้ช่วยทันตกรรมจะถือว่าเมื่อกลายเป็นได้รับการรับรอง DA ในด้านการเงินตรวจสอบว่าโรงเรียนมอบทุนการศึกษาและเงินกู้ยืมและทุน สุดท้ายคุณควรจะหาวิธีหลายนักเรียนจะได้รับการรับรองเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียน วิธีนี้คุณสามารถมีความคิดของคุณภาพของโปรแกรมและพนักงานการเรียนการสอนของโรงเรียน