สิ่งที่ผิดกฎหมายการเลิกจ้าง 18 ทนายความอาจต้องการที่จะเห็นเมื่อคุณตอบสนอง

การเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นเมื่อคุณมีการยิงในทางที่ละเมิดนโยบายสาธารณะและอาจรวมถึงสถานการณ์ที่คุณถูกบังคับให้ลาออก (ปลดประจำการสร้างสรรค์ที่เรียกว่า) ถ้านายจ้างของคุณยิงคุณหรือขอให้คุณลาออกหรือถ้าคุณออกเพราะคุณรู้สึกว่าสภาพการทำงานเป็นเรื่องที่มากเกินไปคุณอาจมีกรณีการปล่อยโดยมิชอบ

คุณจำเป็นต้องติดต่อทนายความและจัดตารางเวลาการประชุมครั้งแรกกับเขาหรือเธอ เพื่อให้ที่ประชุมเป็นครั้งแรกที่มีผลที่เป็นไปได้คุณจำเป็นต้องให้สำเนาของจำนวนของเอกสารสำหรับทนายความเพื่อทบทวน

มีรายการที่เป็นประโยชน์ของ 18 กิจกรรมทนายความของคุณอาจต้องการทบทวนการนำเสนอในที่คือ:

http://employment.findlaw.com/articles/2563.html

รายการที่สำคัญสำหรับการสอบเป็นไดอารี่หรือเหตุการณ์หรือวารสารเป็นลายลักษณ์อักษรของเหตุการณ์กับวันที่ของปัญหาการจ้างงานที่สำคัญความขัดแย้งที่ทำกับนโยบายการจ้างงานหรือการปฏิบัติใด ๆ การมีส่วนร่วมใด ๆ ที่คุณอาจจะมีในการสืบสวนเรื่องร้องเรียนการเลือกปฏิบัติใด ๆ การประชุม และการกระทำที่ไม่พึงประสงค์ที่นำมากับคุณ

ถ้าคุณเก็บไว้เช่นวารสาร, ดีทำสำเนา ถ้าไม่ได้เริ่มต้นการสร้างชุดของเหตุการณ์จากหน่วยความจำ, อีเมล, เอกสาร, ปฏิทินของคุณและสิ่งอื่นที่สามารถช่วยเขย่าเบา ๆ หน่วยความจำของคุณ นี้จะกระทำได้ง่ายที่สุดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นตารางใน Microsoft Word หรือเป็นกระดาษคำนวณการแก้ไขใน Microsoft Excel ประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์ก็คือว่าเมื่อคุณจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสองเหตุการณ์ที่คุณมีอยู่แล้วในตารางคุณเพียงสามารถแทรกแถวใหม่ลงในตารางและกรอกวันที่และรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

มีสำเนาของเอกสารสำหรับทนายความของคุณเพื่อทบทวนจะช่วยให้เขาหรือเธอตรวจสอบว่าคุณได้ตกเป็นเหยื่อของการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม