สิ่งรับผิดชอบของผู้จัดการคลังสินค้าเป็น

ออกไปจากที่หลากหลายของงานคลังสินค้าที่มีบทบาทที่ดำเนินความรับผิดชอบมากที่สุดในแต่ละวันต่อวันไม่ต้องสงสัยเลยว่าของผู้จัดการคลังสินค้าคือ

ผู้จัดการคลังสินค้า ‘หน้าที่หลักมักจะมีการกำกับการวางแผนและประสานงานการจัดเก็บคลังสินค้าและการดำเนินงานการกระจายขององค์กรที่เฉพาะเจาะจง พวกเขามีส่วนร่วมอย่างมากในการดูแลพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้าและขั้นตอนการส่งมอบและให้แน่ใจว่าแนวทางสุขภาพและความปลอดภัยมีการปฏิบัติตามตลอดเวลา

นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันเหล่านี้ผู้จัดการคลังสินค้านอกจากนี้ยังจำเป็นต้องใช้บ่อยครั้งเพื่อดำเนินการสัมภาษณ์พนักงานคลังสินค้าใหม่ให้แน่ใจว่าพวกเขามีทักษะด้านขวาและคุณสมบัติสำหรับงาน เมื่อเป็นสมาชิกใหม่ของพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างผู้จัดการคลังสินค้ามักจะมีบทบาทบนมือในการฝึกอบรมของพวกเขาและมักจะทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาในขณะที่พนักงานใหม่จะนั่งค่ะ

ในทำนองเดียวกันผู้จัดการคลังสินค้าต้องมีความสามารถในการรับรู้เมื่อสมาชิกของพนักงานมีประสิทธิภาพไม่ดีหรือเป็นเพียงไม่ถึงงาน ยิงเพื่อนร่วมงานไม่เคยเป็นเรื่องง่าย แต่ผู้จัดการคลังสินค้าจะต้องสามารถที่จะใช้ประเภทของการกระทำที่ยากลำบากนี้ในลักษณะมืออาชีพอย่างทั่วถึง

รวมทั้งการรักษาแผนกธุรกิจอื่น ๆ ถึงวันที่เกี่ยวกับกิจกรรมคลังสินค้าผู้จัดการยังต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าระดับประสิทธิภาพการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องโดยการตรวจสอบระดับของสินค้า, การสั่งซื้อการซ่อมแซมเครื่องจักรตามความจำเป็นและให้แน่ใจว่าการทำงานคือการดูแลอย่างดี

ผู้จัดการคลังสินค้าต้องมีทักษะองค์กรที่ดีเยี่ยม เมื่อพวกเขาจะไม่ได้รับการดูแลพนักงานคนอื่น ๆ พวกเขามักจะได้ทั้งการสื่อสารกับคนขับรถส่งมอบการจัดตารางการลงแข่งขันของกระบะหรือการประสานงานเครื่องจักรสำหรับขนถ่าย กับกิจกรรมมากมายที่เกิดขึ้นพร้อมกันผู้จัดการคลังสินค้าความต้องการที่จะยังคงมุ่งเน้นตลอดเวลาและให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่น

เช่นเดียวกับงานการจัดการบทบาทของผู้จัดการคลังสินค้าความต้องการทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ในการจัดการกับพนักงานในชีวิตประจำวัน, ผู้จัดการคลังสินค้ายังจะต้องพบกับลูกค้าใหม่และที่มีอยู่เพื่อสร้างความต้องการของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น