สื่อนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของนักเรียนในชีวิตของคนคนหนึ่ง

ในขณะที่ถูกนักเรียนคนมักจะลงทะเบียนตัวเองในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่นสื่อนักศึกษา มันไม่จำเป็นเสมอสำหรับบุคคลที่จะเป็นนักข่าวที่มีระดับที่เหมาะสมและเหมาะสมเพื่อที่จะเขียนบทความและสะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมในที่สาธารณะ ที่นี่ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนเป็นกิจกรรมของวัฒนธรรมของนักเรียนเป็น

สื่อ 1.Student ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากทิงเกอร์โวลเดสมอยอิสระของโรงเรียนชุมชน ชื่อหมายถึงกลุ่มของคนที่รู้จักกันเป็นสีดำ armbands คนแรกที่ได้สวมใส่เพื่อต่อต้านสงครามในเวียดนาม สาขาทั้งโดยทั่วไปของหนังสือพิมพ์รวมทั้งสื่อมวลชนกระจายเสียงและมักจะตรงข้ามกับการตัดสินใจของรัฐบาลบางอย่างที่จะถือว่าเป็นความโหดร้ายหรือไม่เป็นธรรม นี้เป็นกรณีที่มีทิงเกอร์โวลเดสมอยโรงเรียนเอกชนท้องถิ่น

2.The ปัญหาองค์กรสื่อนักเรียนเผชิญในปัจจุบันเป็นครั้งแรกของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ ethnical ทั้งหมด บรรดาผู้ที่เป็นของสังคมอเมริกันแอฟริกันโดยทั่วไปเน้นความสนใจของพวกเขาในระบบการศึกษาตลาดสวัสดิการและความมั่นคงทางวัฒนธรรมของประเทศในขณะที่บางกลุ่มชาติพันธุ์อื่นพิจารณาปัญหาเหล​​่านี้มีความสำคัญรองลงมา

3.Pretty รีสอร์ทมักจะบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญยืนขึ้นเพื่อสิทธิของพวกเขา รัฐธรรมนูญจริงกล่าวว่าการกระทำที่ไม่เคยจะยืนกับเสรีภาพในการพูดและกด ในกรณีส่วนใหญ่คำสั่งนี้จะปรากฏแตกเป็น

หน่วยงานหนังสือพิมพ์ 4.Some ทำงานให้กับรัฐบาลในขณะที่บางอย่างเป็นเจ้าของโดย บริษัท เอกชน เจ้าของเหล่านี้จะเรียกว่าหน่วยงานภาคเอกชน พวกเขามีกฎระเบียบที่แตกต่างกันเล็กน้อยจากคนของรัฐบาล

5.Demanding เนื้อหาใหม่เป็นปัญหานักเรียนสื่อใบหน้าอีก การเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาของความต้องการเวลามากขึ้นที่ทุ่มเทให้กับการเขียนเรียงความรายงานและบทความในขณะที่นักเรียนหลายคนพบว่ามันยากที่จะตัดหรือสองชั่วโมงของเวลาว่างที่จะเขียนหลายหน้าในเรื่องที่พวกเขาสนใจ